Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Góp ý dự thảo lần 9 Quy chế Quản lý và sử dụng thương hiệu quốc gia gạo Việt Nam của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Thứ hai, 12-04-2018 | 14:40:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Góp ý dự thảo lần 9 Quy chế Quản lý và sử dụng thương hiệu quốc gia gạo Việt Nam của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Tình trạng: Đã phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ - VCCI

Công văn: 0707/PTM - VP, Ngày: 12/04/2018

Nội dung kiến nghị:

Tại Điều 14 trong dự thảo có đề cập về Cấp quyền sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận, tuy nhiên không có quy định về việc các tổ chức khi có nhu cầu về việc được cấp quyền sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận có cần trả phí không.

Vì vậy, đề nghị dự thảo cần bổ sung thêm phần quy định về mức phí mà các tổ chức, cá nhân được quyền sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận phải nộp cho Tổ chức chứng nhận và Cơ quan quản lý Nhãn hiệu chứng nhận. Hơn nữa, có nhiều Tổ chức chứng nhận mà doanh nghiệp có thể tiếp cận, do đó nên thống nhất mức phí.


Đơn vị phản hồi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Tổng Cục Thuế

Công văn: 3693/BNN - QLDN; 4083/TCT-TTr, Ngày: 17/05/2018

Nội dung trả lời:

  • Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ, Hiệp hội Lương thực Việt Nam, các chuyên gia, đã tiếp thu và ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng thương hiệu quốc gia gạo Việt Nam tại Quyết định số 1499/QĐ-BNN-CBTTNS ngày 02/5/2018 9 (kèm theo).
  • Tổng cục thuế

có Công văn trả lời số 1735/TCT-TTr ngày 10/05/2018 gửi Vụ Chính sách Thuế - Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính trả lời VCCI. (Tải về)

Ý kiến bạn đọc (0)