Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Góp ý dự thảo Thông tư sữa đổi bổ sung, thông tư 44/2017/TT/BTC ngày 12/5 /2017

Thứ năm, 27-08-2018 | 10:05:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Góp ý dự thảo Thông tư sữa đổi bổ sung, thông tư 44/2017/TT/BTC ngày 12/5 /2017

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội khai thác đá và sản xuất vật liệu xây dựng tỉnh Khánh Hoà Cty TNHH Mạnh Cường

Công văn: 1860/PTM - VP, Ngày: 24/08/2018

Nội dung kiến nghị:

Thông tư 44/2017 ra đời đã gây nên một sự xáo trộn lớn cho nhiều lĩnh vực đặc biệt là trong lĩnh vực xây dựng cơ bản nó làm tăng đột biến giá đất ,cát san lấp mặt bằng cát, đá xây dựng các loại làm tăng giá thành các công trình xây dựng cơ bản tăng thêm gánh nặng cho ngân sách tạo điều kiện cho các tổ chức và cá nhân khai thác đất lậu, cát lậu phát triển. Việc tăng thu ngân sách bằng cách tăng giá đất ,cát san lấp mặt bằng tăng giá cát, đá xây dựng,là một trong những nguồn thu làm thất thoát ngân sách. Công ty xin được chứng minh cụ thể như sau:

 Do công tác quản lý nhà nước còn rất nhiều sơ hở và bất cập nên nhà nước chỉ quản lý được các DN,có giấy phép khai thác ,và các công trình xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách và có liên quan đến vốn ngân sách, ngoài ra tất cả các công trình khác không sử dụng vốn ngân sách thì không thể quản lý được.Vì vậy những khoản thu như thuế tài nguyên phí bảo vệ môi trường tiền cấp quyền khai thác chỉ thu được khi các đơn vị thi công cần đến hoá đơn, còn các công trình xây dựng trong nhân dân thì hầu như 100% không cần hoá đơn, do đó họ tìm đến các đơn vị khai thác lậu giá thành rẻ thậm chí các công trình sử dụng vốn ngân sách cũng tìm đến các tổ chức này, sau đó hợp thức hoá bằng cách mưa hoá đơn, trong trường hợp này nhà nước không thu được đồng nào cả. Vì vậy khi các cơ quan chuyên môn đặt vấn đề tăng giá để tăng thu ngân sách là một sai lầm vì 2 lý do gồm :

    1/. Khi tăng giá đất, cát san lấp mặt bằng tăng giá cát, đá xây dựng để tăng thu ngân sách thì lập tức nguồn chi cho các loại vật liệu này tăng lên hàng chục lần thậm chí hàng trăm lần so với số ngân sách thu được qua việc tăng giá này, giá thành công trình tăng lên ngân sách phải bỏ ra thanh toán

    2/. Trong khi các doanh nghiệp có giấy phép khai thác khốn đốn vì tiền cấp quyền khai thác tăng ,thuế tài nguyên tăng, phí môi trường tăng, chi phí thanh tra, kiểm tra tăng, chi phí thực hiện các thủ tục hành là chinh tăng, thì các tổ chức và cá nhân khai thác đất lậu, cát lậu đá lậu ung dung lôi kéo khách hàng thu lợi và phát triển

     Xuất phát từ những lý do như đã nêu trên Công ty đề nghị dự thảo Thông tư cần sửa đổi, bổ sung như sau :

  1. Giá đất ,cát san lấp mặt bằng chỉ nên quy định từ 15.000 – 40.000đ/m3 vì giá đất bình quân qua khảo sát 7 địa phương chỉ có 26.700đ/m3 có ngĩa là còn có nhiều địa phương khác giá đất còn thấp hơn 26.700đ/m3 như ở,Vạn Ninh Khánh Hoà chỉ dao động từ 20.000 – 25.000đ/m3 đã có, hoá đơn VAT
  2. Giá cát xây dựng chỉ nên quy định từ 70.000 -  120.000đ/m3  vì giá bình quân của 7 địa phương chỉ có 105.000đ/m3
  3. Giá đá nguyên khai ( đá sau nổ mìn ) chỉ nên quy định từ 35.000 – 60.000đ/m3 vì giá bình quân của 7 địa phương chỉ có 49.000đ/m3. Giá đá nguyên khai tại Khánh Hoà chỉ có từ 30.000 – 50.000đ/m3 và chắc chắn còn có nhiều địa phương khác, còn có giá thấp hơn rất nhiều giá mà bộ đã khảo sát như trên .nếu quy định giá thấp mà DN bán cao thì vẩn phải nộp theo giá bán nhà nước đâu có thất thu .

 Trong dự thảo, lấy giá bình quân qua khảo sát để quy định giá thấp nhất, vô tình đã bắt buộc các địa phương đang có giá ổn định phải tăng lên,tăng giá thành công trình  tăng gánh nặng cho ngân sách, rối loạn thị trường ...

     4/. Trong dự thảo đá sau nổ mìn ( khoáng sản sau khai thác ) chưa điều chỉnh đây là một vấn đề bức xúc nhất hiện nay của các doanh nghiệp khai thác đá và sản xuất đá xây dựng. Công ty đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết. Thông tư 44/2017/TT – BTC ngày 12/5/2017 quy định thuế tài nguyên thu trên giá bán sản phẩm sau chế biến, đã dẩn đến trình trạng thuế chồng thuế ,phí chồng phí,trái với luật thuế tài nguyên, trái với nghị định 50/2010/NĐ/CP ngày 14/5/2010, trái với nghị định 12/2015/NĐ /CP ngày 12/2/2015 trái với nghị định 158/2026/NĐ /CP ngày 29/11/2016 trái với thông tư 152/2015/TT thông tư 44/2017/TT. Thông tư 25/TT /2018 ... của bộ tài chính.Việc làm này thể hiện sự thiếu thống nhất trong việc thực thi pháp luật, nghị định cao hơn luật,thông tư cao hơn nghị định, quyết định của tỉnh cao hơn thông tư, cao hơn nghị định của chính phủ, cùng một thông tư ,cùng một nghị định nhưng mổi nơi,thực hiện một khác, mổi người hiểu một khác v..v..Như chúng ta đã biết giá thành sản phẩm đá xây dựng các loại có rất nhiều chi phí kết thành  trong đó:

 -  Chi phí xăng dầu

 -  Chi phí điện sản xuất

 -  Chi phí lương công nhân trực tiếp và gián tiếp

 -  Chi phí vật tư thay thế

 -  Chi phí sửa chữa

 -  Chi phí khấu hao cơ bản

 -  Chi phí lãi ngân hàng

 -  Chi phí quần áo bảo hộ lao động, ăn giữa ca, bồi dưỡng độc hại.,v.v..

 -  Chi phí vận chuyển

 -  Phí môi trường, tiền cấp quyền khai thác ...

    Tất cả đều phải chịu thuế tài nguyên 10% đó là điều không thể chấp nhận được. Vì vậy công ty kiến nghị: Đá nguyên khai ( đá sau nổ mìn ) phải được điều chỉnh ở lần sửa đổi này cho phù hợp với tình hình sản xuất thực tế của các doanh nghiệp trên địa bàn toàn quốc giảm gánh nặng về thuế, phí cho các doanh nghiệp.


Đơn vị phản hồi: Bộ tài Chính

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)