Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Khác

Nhà thầu không cung cấp tài liệu gốc, xử lý thế nào?

(Chinhphu.vn) - Trường hợp nhà thầu không cung cấp được bản gốc hoặc các tài liệu khác để chứng minh tính xác thực của tài liệu trong hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của bên mời thầu thì không đủ cơ sở để đánh giá hồ sơ dự thầu.

Chỉ được chuyển làn đường ở những nơi cho phép

(Chinhphu.vn) – Theo quy định, trên đường có nhiều làn đường cho xe đi cùng chiều được phân biệt bằng vạch kẻ phân làn đường, người điều khiển phương tiện phải cho xe đi trong một làn đường và chỉ được chuyển làn đường ở những nơi cho phép; khi chuyển làn đường phải có tín hiệu báo trước và phải bảo đảm an toàn.

Không giới hạn số lần mua sắm trực tiếp trong đấu thầu

(Chinhphu.vn) – Công ty của ông Sỹ Nguyên (TP.HCM) có 3 gói thầu có nội dung tương tự, thực hiện vào các thời điểm khác nhau. Công ty đã lựa chọn nhà thầu gói thầu thứ nhất theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp cho gói thầu thứ hai.

Thủ tục đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

(Chinhphu.vn) – Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp trên Cổng TTĐT Chính phủ, Công ty Mê Nam (Quảng Nam) đề nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn làm thủ tục, giấy tờ cho người lao động Việt Nam đi làm việc tại Lào.

Thủ tục đổi năm sinh trên Giấy phép lái xe

(Chinhphu.vn) - Năm 2001, ông Đinh Văn Bình (Hải Dương) thi lấy Giấy phép lái xe (GPLX) hạng A1 nhưng bị khai nhầm năm sinh trong hồ sơ là 1983, trong khi trên giấy chứng minh nhân dân của ông ghi là năm 1985. Vậy, ông Bình có thể thay đổi năm sinh trên GPLX không? Nếu được thủ tục cần những gi?

Nhà thầu chứng minh doanh thu thế nào?

(Chinhphu.vn) - Theo quy định, nhà thầu phải nộp tài liệu chứng minh về doanh thu xây dựng như: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán hoặc xác nhận thanh toán của chủ đầu tư đối với những hợp đồng xây lắp đã thực hiện hoặc tờ khai nộp thuế hoặc các tài liệu hợp pháp khác.

Chủ đầu tư có được tự điều chỉnh dự án vốn NSNN?

(Chinhphu.vn) – Đơn vị của ông Vũ Thành (Hà Nội) đang thực hiện một dự án xây dựng nhóm B, vốn ngân sách Nhà nước. Chủ đầu tư muốn thay đổi vị trí xây dựng 1 hạng mục, nhưng vẫn nằm trong khu đất xây dựng, không thay đổi quy mô và tổng mức đầu tư. Ông Thành hỏi, chủ đầu tư có phải xin phép cấp quyết định đầu tư không?

Dự án nào phải theo Luật Đấu thầu?

(Chinhphu.vn) – Công ty ông Vũ Đức Triệu (Hà Nội) có 70% vốn Nhà nước, thực hiện dự án đầu tư lấy vốn từ quỹ đầu tư phát triển và vốn kinh doanh. Công ty xác định, dự án không thuộc đối tượng áp dụng của Luật Đấu thầu nên khi đầu tư công ty không thực hiện theo quy định tại Luật này. Ông Triệu hỏi, như vậy có đúng không?

Vợ chồng cùng tham gia đấu thầu có vi phạm?

(Chinhphu.vn) - Trường hợp vợ làm người đại diện theo pháp luật của 1 Công ty, chồng là người đại diện theo pháp luật của Công ty kia thì việc 2 Công ty này cùng tham gia một gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi không bị coi là vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh.

Được nhận di sản thừa kế, phải chuẩn bị những gì trong hồ sơ?

VOV.VN - “Khi cha mẹ qua đời, cả 4 chị em đều đồng ý để lại ngôi nhà của cha mẹ cho chị cả. Nay chị tôi muốn xây lại ngôi nhà đó thì chúng tôi phải làm các thủ tục gì?”