Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Khác

Thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu tính thế nào?

(Chinhphu.vn) - Ông Lý Văn Nghiệp (Hà Nội) hỏi, nếu hồ sơ dự thầu của nhà thầu quy định "thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu là 90 ngày kể từ thời điểm mở thầu" thì có được coi là đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu hay không?

Tính trợ cấp thôi việc theo mức lương nào?

(Chinhphu.vn) – Bà My Nga (Gia Lai) hỏi: Người lao động tại công ty tôi có quyết định nghỉ việc vào ngày 24/5/2016 thì trợ cấp thôi việc tính theo mức lương tối thiểu 1.210.000 đồng hay 1.150.000 đồng và cách tính như thế nào?

Chi phí thẩm định trong đấu thầu

(Chinhphu.vn) - Bà Nguyễn Thị Hồng (TP. Hồ Chí Minh) làm việc tại một cơ quan Nhà nước. Cơ quan của bà tổ chức đầu thầu lắp đặt hệ thống sân khấu, âm thanh, ánh sáng, tiền bán hồ sơ mời thầu là 10 triệu đồng, thuê tư vấn thẩm định 13 triệu đồng, các chi phí đăng báo, văn phòng phẩm liên quan là 2 triệu đồng.

Có được dự thầu gói thầu đã tham gia lập hoặc thẩm định?

(Chinhphu.vn) - Trường hợp nhà thầu tham dự các gói thầu mà mình đã thực hiện nhiệm vụ lập hoặc thẩm định đề cương, dự toán bị coi là vi phạm về bảo đảm cạnh tranh theo quy định.

Hàng xuất khẩu, sao cứ bắt DN ghi nhãn phụ tiếng Việt?

(Chinhphu.vn) – Nhiều doanh nghiệp đã bị xử phạt với lý do nguyên liệu nhập khẩu để chế biến xuất khẩu không có nhãn phụ tiếng Việt. Nhưng nhãn phụ tiếng Việt để làm gì khi hàng hóa không lưu thông, tiêu thụ trong nước?

Nhà thầu liên danh phải có sự phân chia công việc rõ ràng

(Chinhphu.vn) - Theo quy định, đối với nhà thầu liên danh cần có sự phân chia công việc rõ ràng để bên mời thầu có cơ sở đánh giá năng lực, kinh nghiệm của từng thành viên trong liên danh tương ứng với phần công việc mà thành viên đó đảm nhận.

Dự án BOT chọn nhà thầu thế nào?

(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Anh Tuấn (Lào Cai) hỏi: Dự án BOT (xây dựng-kinh doanh-chuyển giao) có hỗ trợ 70% vốn Nhà nước thì khi nhà đầu tư ban hành quy định về lựa chọn nhà thầu có bắt buộc áp dụng theo Luật Đấu thầu và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP không?

Khắc phục sự chồng chéo trong cấp phép hoạt động đo đạc

(Chinhphu.vn) – Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Nguyễn Văn Minh (Hà Nội) phản ánh một số vướng mắc trong việc cấp giấy phép hoạt động đối với công tác khảo sát địa hình, đo đạc công trình và đề nghị cơ quan chức năng giải đáp về vấn đề này.

Có được tham dự thầu tại đơn vị đã thôi việc?

(Chinhphu.vn) - Theo quy định, một trong những hành vi bị cấm trong đấu thầu là đứng tên tham dự thầu gói thầu thuộc dự án do chủ đầu tư, bên mời thầu là cơ quan, tổ chức nơi mình đã công tác trong thời hạn 12 tháng, kể từ khi thôi việc tại cơ quan, tổ chức đó.

Không lập kế hoạch bảo vệ môi trường, xử phạt thế nào?

(Chinhphu.vn) – Theo phản ánh của bà Vũ Lan Hương (TP. Hồ Chí Minh), Luật Bảo vệ môi trường 2014 đã có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015. Tuy nhiên, hiện chưa có quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.