Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Khác

Đơn giản hóa nhiều thủ tục nhập khẩu thủy sản

(Chinhphu.vn) – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản phản hồi kiến nghị của Công ty TNHH MTV Hải sản A MAN DA và một số doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, xuất nhập khẩu thủy hải sản liên quan đến thủ tục nhập khẩu thủy sản sống dùng làm thực phẩm.

Thẩm quyền điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công

(Chinhphu.vn) – Trường hợp điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công dẫn đến điều chỉnh dự án đã được phê duyệt thì thẩm quyền phê duyệt thiết kế điều chỉnh do người quyết định đầu tư quyết định.

Sẽ giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ Dự án BOT QL91

(Chinhphu.vn) – Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty TNHH SXTM Quốc Hưng (Cần Thơ) kiến nghị về bất hợp lý trong thu phí tại Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ đoạn Km14-Km50+889 theo hình thức hợp đồng BOT (Dự án BOT QL91) và đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Có thể ủy quyền cho cấp phó hoặc cấp dưới ký Hợp đồng

(Chinhphu.vn) - Công ty CP Pymepharco (Hà Nội) tham dự đấu thầu trên cả nước. Sau khi có kết quả Công ty thường ủy quyền cho các chi nhánh ở địa bàn thực hiện. Tuy nhiên mỗi địa bàn yêu cầu một thủ tục khác nhau như hợp đồng thì phải có chữ ký của Công ty và Chi nhánh, Công ty phải trực tiếp ký hợp đồng hoặc phải sử dụng con dấu của Công ty...

Bộ phản hồi các kiến nghị về điều kiện kinh doanh karaoke

(Chinhphu.vn) – Theo ý kiến của ông Phùng Xuân Tuất (TPHCM), Văn bản hợp nhất số 3207/VBHN-BVHTTDL bỏ quy định điều kiện kinh doanh và hoạt động kinh doanh karaoke trong khu dân cư phải được sự đồng ý bằng văn bản của các hộ liền kề là không phù hợp thực tiến, gây nhiều hệ lụy cho người dân.

Có bắt buộc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu?

(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Chiến (Thanh Hóa) hỏi: Gói thiết bị có giá 70 triệu đồng thuộc dự toán mua sắm của đơn vị thì có phải lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu không?

Các biểu mẫu dự thầu có bắt buộc ký tên, đóng dấu?

(Chinhphu.vn) - Ông Vũ Văn Hiệp (Vĩnh Phúc) hỏi: Hồ sơ dự thầu có các bảng biểu thì có phải yêu cầu đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên đóng dấu vào từng bảng biểu không?

Thế nào là viên chức?

(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Văn Nam (tỉnh Thái Bình) ký hợp đồng không xác định thời hạn đã 7 năm tại Ngân hàng Chính sách xã hội với vị trí cán bộ chuyên môn, ngạch kinh kế viên, bậc 3/8. Ông Nam hỏi, ông có phải là viên chức không?

Lập, thẩm tra dự án xây dựng có cần chứng chỉ năng lực?

(Chinhphu.vn) - Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Cao Cường Hoàng Sơn (TPHCM) phản ánh một số vướng mắc liên quan đến quy định về ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực đầu tư xây dựng.

Quy định về mua sắm thiết bị văn phòng cho đơn vị cấp huyện

(Chinhphu.vn) - Ông Đỗ Hồng Long (Quảng Ngãi) công tác tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. Đơn vị của ông thuộc đối tượng tại Mục B Phụ lục III kèm theo Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan Nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập.