Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Khác

Thành viên liên danh nhà thầu có quyền gửi đơn kiến nghị?

(Chinhphu.vn) – Nếu trong thỏa thuận liên danh của nhà thầu có ủy quyền cho một thành viên liên danh ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có đơn kiến nghị thì việc kiến nghị phải do thành viên liên danh này thực hiện.

Căn cứ tính ngày nghỉ phép theo thâm niên làm việc

(Chinhphu.vn) – Ông Lương Duy Phong (TPHCM), sinh năm 1962, là chuyên viên chính; công tác tại Cục thanh tra, giám sát ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Phong có quá trình công tác và đóng BHXH liên tục gần 37 năm từ tháng 12/1980 đến nay.

Gói thầu xây dựng phần mềm có phải là dịch vụ tư vấn?

(Chinhphu.vn) – Ông Chung Hoàng Long (Trà Vinh) công tác tại đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở. Sở đang chuẩn bị lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu sử dụng nguồn kinh phí thường xuyên, trong đó có gói thầu xây dựng phần mềm và cơ sở dữ liệu phục vụ công tác chuyên môn có giá khoảng 100-200 triệu đồng.

Bộ Tài chính giải đáp về chi thu nhập tăng thêm

(Chinhphu.vn) - Bà Tạ Thị Phúc đang làm kế toán tại Ban quản lý chợ huyện Kong Chro, tỉnh Gia Lai. Đơn vị được giao quyền tự chủ tự bảo đảm chi thường xuyên theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác.

Có thể xét trúng thầu theo dự toán được duyệt?

(Chinhphu.vn) – Trường hợp dự toán của gói thầu được phê duyệt thấp hơn hoặc cao hơn giá gói thầu được phê duyệt thì dự toán này sẽ thay thế giá gói thầu để làm cơ sở xét duyệt trúng thầu.

Cần thống nhất đầu mối cấp phép kiểm định an toàn lao động

(Chinhphu.vn) – Ông Huỳnh Văn Thạch, Công ty CP Kiểm định kỹ thuật Việt Nam phản ánh, trong lĩnh vực kiểm định an toàn lao động hiện nay thường xuyên thay đổi hệ thống các văn bản pháp luật dưới dạng thông tư, nghị định, gây khó khăn cho doanh nghiệp trong công tác quản lý, thực hiện.

Con nuôi hợp pháp hưởng các chế độ ưu đãi như con đẻ

(Chinhphu.vn) - Người cô của ông Lê Trọng Thu (Thanh Hóa) là thương binh, không có chồng con. Năm 2013, cô của ông nhận con của em trai làm con nuôi, được UBND công nhận, lúc này người con đã 17 tuổi. Con nuôi của người cô hiện học đại học.

Có giảm chi phí giám sát khi giảm khối lượng thi công?

(Chinhphu.vn) - Bà Nguyễn Thị Minh Dung (Đà Nẵng) đề nghị cơ quan chức năng giải đáp vướng mắc về điều chỉnh giá trị hợp đồng tư vấn giám sát khi công trình xây dựng cắt giảm khối lượng công việc.

Căn cứ xác định giá nhân công khi lập dự toán

(Chinhphu.vn) – Các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, vốn Nhà nước ngoài ngân sách và các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), việc xác định đơn giá nhân công để quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình được thực hiện theo quy định của Bộ Xây dựng.

Có được chỉ định thầu cho đơn vị sự nghiệp trực thuộc?

(Chinhphu.vn) – Việc áp dụng hình thức chỉ định thầu chỉ được thực hiện khi gói thầu thuộc các trường hợp chỉ định thầu và đáp ứng đủ điều kiện quy định.