Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Khác

Gói thầu hỗn hợp có được áp dụng chào hàng cạnh tranh?

(Chinhphu.vn) – Cơ quan ông Bùi Văn Tuấn Anh (Bà Rịa-Vũng Tàu) hỏi: Gói thầu xây lắp và mua sắm thiết bị phòng cháy chữa cháy dưới 5 tỷ đồng có phải là gói thầu hỗn hợp không? Gói thầu hỗn hợp thì có bắt buộc phải áp dụng đấu thầu rộng rãi không? Có thể thực hiện chào hàng cạnh tranh được không?

Thời gian thực hiện gói thầu phải phù hợp với đề xuất về kỹ thuật

(Chinhphu.vn) – Đơn dự thầu của đơn vị ông Nguyễn Anh Đức (Hà Nội) có ghi thời gian thực hiện hợp đồng là 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Tại phần đề xuất thời gian thực hiện hợp đồng trong hồ sơ đề xuất kỹ thuật đơn vị nêu rõ là 150 ngày liên tục kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Công ty có vi phạm quy định của Luật Đấu thầu?

(Chinhphu.vn) – Theo quy định, nhà thầu phải chịu trách nhiệm về hậu quả hoặc sự bất lợi nếu không tuân theo quy định của hồ sơ mời thầu như không niêm phong hoặc làm mất niêm phong hồ sơ dự thầu trong quá trình chuyển đến bên mời thầu.

Cách ghi tiền lương trong hợp đồng lao động

(Chinhphu.vn) – Công ty của bà Vũ Thị Thu Nga (Hà Nội) là doanh nghiệp sản xuất, lương người lao động được tính theo doanh thu sản xuất nên tiền lương hàng tháng không giống nhau. Bà Nga hỏi, trong hợp đồng lao động phải thể hiện mức lương như thế nào?

Hội Chữ thập đỏ hoạt động theo cơ chế tài chính nào?

(Chinhphu.vn) – Theo quy định, việc quản lý và sử dụng kinh phí đối với nguồn ngân sách Nhà nước hỗ trợ hoạt động của Hội Chữ thập đỏ được thực hiện theo Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn luật và chế độ chi tiêu tài chính hiện hành đối với cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Được chỉ định thầu rút gọn gói thầu không quá 1 tỷ đồng

(Chinhphu.vn) - Đơn vị ông Phan Văn Linh (Hải Dương) đang tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp nằm trong hạn mức chỉ định thầu (không quá 1 tỷ đồng), giá gói thầu là 832.580.000đ. Đơn vị ông áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn theo Điều 56 Nghị định 63/2014/NĐ-CP. Ông Linh hỏi, như vậy có đúng quy định không?

Thủ tục cấp đổi Bằng Tổ quốc ghi công

(Chinhphu.vn) – Chồng bà Phí Thị Thanh là liệt sĩ Nhâm Văn Nhiêu đã được nhận Bằng Tổ quốc ghi công, theo thời gian Bằng Tổ quốc ghi công bị mục nát, gia đình bà Thanh đã làm đơn xin cấp lại Bằng gửi đi từ tháng 11/2015 nhưng đến nay vẫn chưa được cấp lại.

Trường hợp nào được miễn thủ tục xác minh về nhân thân?

(Chinhphu.vn) – Bà Nguyễn Như Quỳnh sinh ngày 26/7/1988 tại Hà Nội, hiện cư trú tại CHLB Đức. Ngày 30/8/2016, bà đã nộp đầy đủ hồ sơ để làm thủ tục xin thôi quốc tịch Việt Nam cho Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức. Đại sứ quán có giấy xác nhận việc tiếp nhận hồ sơ của bà tại Công văn số 13-16/QT.

Gói thầu mua phần mềm là dịch vụ tư vấn hay mua sắm hàng hóa?

(Chinhphu.vn) – Trường hợp gói thầu mua phần mềm mà phần mềm này có sẵn trên thị trường thì đây là gói thầu mua sắm hàng hóa. Trường hợp gói thầu là thuê tổ chức, chuyên gia để xây dựng, phát triển một phần mềm theo yêu cầu của bên mời thầu thì đây là gói thầu dịch vụ tư vấn theo quy định.

Ghi nhận kiến nghị về đổi mới quản lý xuất khẩu lúa gạo

(Chinhphu.vn) – Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, ông Phạm Hoàng Lâm, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Hưng Lâm (An Giang) kiến nghị về việc đổi mới phương pháp quản lý xuất khẩu lúa gạo Việt Nam thời kỳ mới.