Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Khác

Gói thầu giá trị nhỏ chỉ cần nộp cam kết chứng minh năng lực

(Chinhphu.vn) - Đối với những gói thầu đơn giản, có giá trị nhỏ, bên mời thầu có thể không quy định tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm mà chỉ cần yêu cầu nhà thầu nộp bản cam kết để chứng minh nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm cung cấp hàng hóa đáp ứng yêu cầu nêu trong hồ sơ yêu cầu.

Thanh toán theo uỷ quyền phải được quy định trong Hợp đồng

(Chinhphu.vn) – Đơn vị ông Trần Trung Kiên (TPHCM) ký hợp đồng bán hàng cho một cơ quan Nhà nước, sử dụng ngân sách, có tài khoản tại kho bạc. Căn cứ Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC, đơn vị ông Kiên chỉ định bên mua thanh toán tiền hàng (có giá trị trên 20 triệu đồng) vào tài khoản của bên thứ ba (có quy định rõ trong hợp đồng).

Quy định chi phí đi công tác hợp lý trong DN

Chinhphu.vn) – Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quốc tế DV (Hà Tĩnh) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn về hồ sơ hợp lệ để tính chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cải thiện chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu của DN

(Chinhphu.vn) – Tại Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV, cử tri TP Cần Thơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng lao động có trình độ, chất lượng cao đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động thế giới, để xuất khẩu lao động, góp phần giải quyết tình trạng dư thừa lao động hiện nay.

Trả lương làm thêm giờ bằng cách cho nghỉ bù?

(Chinhphu.vn) – Công ty của bà Nguyễn Thị Lương Phước (TPHCM) ấn định ngày nghỉ hàng tuần là Chủ nhật. Vừa qua, Công ty tham gia hội chợ triển lãm trong thời gian 1 tuần. Nhân viên được tổ chức đi làm liên tục từ thứ Hai đến Chủ nhật (làm thêm giờ vào Chủ nhật).

Căn cứ tính số năm kinh nghiệm của nhà thầu

(Chinhphu.vn) – Việc tính số năm kinh nghiệm của cá nhân dựa trên bằng chứng về thời gian cá nhân đó bắt đầu công việc.

Trường hợp nào cơ quan trưng tập trả tiền công tác phí?

(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Huy Thành (Long An) làm kế toán tại Thanh tra huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Ông Thành hỏi, có văn bản nào quy định chi phụ cấp công tác cho cộng tác viên tham gia đoàn thanh tra (được trưng tập từ các phòng ban chuyên môn của huyện) không?

Được kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm

(Chinhphu.vn) – Doanh nghiệp được quyền tự do kinh doanh trong các ngành nghề mà pháp luật không cấm theo quy định tại Khoản 1, Điều 7 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

Có thể giao đơn vị trực thuộc thẩm định gói thầu?

(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Ngọc Hải (Hải Dương) hỏi: Theo Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP thì trước khi phê duyệt hồ sơ và kết quả trúng thầu, chủ đầu tư phải thuê đơn vị thẩm định. Vậy, đơn vị thẩm định này là cơ quan quản lý Nhà nước hay các tổ chức, cá nhân có có đủ điều kiện năng lực hoạt động?

Quy định về cấp giấy chứng nhận bị thương

(Chinhphu.vn) – Bố đẻ của ông Kim Việt Bách (Hà Nội) sinh năm 1939, tham gia kháng chiến từ năm 1969-1975. Bố ông bị thương và được cấp giấy chứng nhận thương binh nhưng do bị cháy mà chưa có điều kiện xin cấp lại.