Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Khác

Quy định về nhân sự Tổ chuyên gia đấu thầu

(Chinhphu.vn) - Ông Ngô Minh Phúc (tỉnh Quảng Nam) hỏi, trường hợp Công ty A triển khai đấu thầu lựa chọn nhà thầu xây lắp. Chủ đầu tư giao cho bên mời thầu tổ chức đấu thầu và thành lập tổ chuyên gia đấu thầu để xét hồ sơ dự thầu. Lãnh đạo bên mời thầu là thành viên tổ chuyên gia đấu thầu thì đúng quy định không?

Đổi bằng lái xe ở tỉnh khác có được không?

(Chinhphu.vn) - Giấy phép lái xe của ông Lường Văn Út (Điện Biên) ghi sai địa chỉ nơi cư trú. Ông Út hỏi, ông có được phép tham gia giao thông không và nếu cần chỉnh sửa thì có thể thực hiện ở bất cứ địa phương nào không?

Căn cứ nào xác định hành vi thông thầu?

(Chinhphu.vn) - Thông thầu là thỏa thuận để một hoặc nhiều bên chuẩn bị hồ sơ dự thầu cho các bên tham dự thầu để một bên thắng thầu. Việc xác định hành vi thông thầu thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư, bên mời thầu.

Làm công tác bảo vệ rừng hưởng lương thế nào?

(Chinhphu.vn) - Ông Phan Thanh Tùng (tỉnh Tây Ninh) đang lập đề án thành lập lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách theo Quyết định số 44/2016/QĐ-TTg. Ông Tùng đề nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn việc xếp lương và xây dựng kinh phí trả lương cho lực lượng bảo vệ rừng.

Bán thực phẩm chức năng nhập khẩu cần thủ tục gì?

(Chinhphu.vn) – Thực phẩm phải được công bố hợp quy (đối với sản phẩm đã có quy chuẩn kỹ thuật) hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật) và đăng ký bản công bố hợp quy hoặc bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.

Đăng ký thông tin chậm không được tham dự thầu

(Chinhphu.vn) - Công ty ông Nguyễn Đức Thuận (Bắc Ninh) đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ năm 2014, nhưng tại thời điểm ngày 5/12/2016 có trạng thái là "chưa nộp chi phí" (nghĩa là chưa nộp phí duy trì tài khoản tại thời điểm này) khi kiểm tra trên mạng đấu thầu quốc gia.

Điều kiện xét duyệt trúng thầu gói thầu tư vấn

(Chinhphu.vn) – Ông Phạm Tuân Hợp (TP. Hà Nội) đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải đáp vướng mắc về lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn sử dụng phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá.

Quy định về việc ủy quyền khi thực hiện gói thầu

(Chinhphu.vn) - Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, bà Hoàng Thị Vui (TP. Hà Nội) đề nghị cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ vướng mắc và hướng dẫn về việc ký hợp đồng trong trường hợp ủy quyền cho chi nhánh công ty thực hiện gói thầu.

Gói thầu thời gian thực hiện ngắn, có chi phí dự phòng không?

(Chinhphu.vn) - Ông Vũ Văn Dũng (tỉnh Lạng Sơn) hỏi: Các gói thầu xây lắp có thời gian thực hiện hợp đồng dưới 12 tháng, có giá dưới 5 tỷ đồng có được tính chi phí dự phòng vào giá gói thầu không? Các gói thầu có thời gian thực hiện hợp đồng ngắn là bao nhiêu lâu?

Đã có thời gian công tác, có được miễn tập sự?

(Chinhphu.vn) – Ông Mai Hữu Tịnh, làm việc và đóng BHXH bắt buộc tại Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk từ ngày 1/7/2014, ngày 1/11/2016 được tuyển dụng đặc cách không qua thi tuyển vào chức danh công chức Tư pháp, hộ tịch tại UBND xã, thời gian tập sự là 12 tháng tính từ ngày 1/11/2016.