Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Thuế

Chi có tính chất phúc lợi gồm những khoản nào?

(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Bình (Hà Nội) hỏi, các khoản chi có tính chất phúc lợi quy định tại Điểm 2.30, Khoản 2, Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính là những khoản chi nào? Tiêu chí phân loại khoản chi phúc lợi với các khoản chi khác là gì?

Từ 1/9, DN giảm được gánh nặng thủ tục thu nộp và hoàn thuế

(Chinhphu.vn) – Để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu, từ 1/9/2016, theo Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu.

Hướng dẫn khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu

(Chinhphu.vn) - Công ty Honda Việt Nam nhập khẩu một lô xe vào ngày 29/4/2016 và đã nộp thuế tiêu thụ đặc biệt cho cơ quan Hải quan nhưng đến ngày 10/5/2016 mới chính thức nhập lô hàng vào kho của Công ty.

Bộ Tài chính phản hồi kiến nghị về hiệu lực một số chính sách thuế

(Chinhphu.vn) – Bộ Tài chính đã có văn bản phản hồi kiến nghị của Luật sư Hà Thị Thanh, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Hưng Yên về một số vấn đề trong thực hiện chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt và việc điều chỉnh thời hạn thi hành của Nghị định số 108/2015/NĐ-CP, Thông tư số 195/2011/TT-BTC.

Chi thu nhập tăng thêm thế nào?

(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Văn Bình, công tác trong một cơ quan hành chính nhà nước, hỏi: Trong năm cơ quan tôi có các khoản chi mang tính phúc lợi như tiền ăn trưa, chi 2/9, Tết Dương lịch.... các khoản chi này có phải tính cộng vào để tính mức chi tối đa khoản thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức không?

Số tiền thuê đất của Công ty Thành Đạt là đúng quy định

(Chinhphu.vn) – Trường hợp nộp tiền thuê đất hàng năm, căn cứ số tiền bồi thường đất, hỗ trợ về đất được trừ vào tiền thuê đất phải nộp và số tiền thuê đất phải nộp hàng năm, cơ quan thuế tính trừ dần vào thông báo nộp tiền thuê đất hàng năm nhưng không quá số tiền thuê đất phải nộp.

Căn cứ tính thuế với hộ kinh doanh nộp thuế khoán

(Chinhphu.vn) – Ông Trần Quốc Duy là chủ hộ kinh doanh Máy tính và Thiết bị văn phòng Duy Phúc tại thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Hộ của ông Duy nộp thuế theo phương pháp khoán, sử dụng hóa đơn quyển của Chi cục Thuế huyện, mức thuế khoán năm 2015 là 2.000.000 đồng/tháng.

Khoản chi quà tặng khách hàng có phải xuất hóa đơn?

(Chinhphu.vn) - Đối với khoản chi quà tặng thì doanh nghiệp vẫn được hạch toán vào chi phí được trừ, đồng thời doanh nghiệp phải xuất hóa đơn và tính thuế GTGT như hóa đơn xuất bán hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng.

Đề nghị giải trình có tính là một lần kiểm tra thuế?

(Chinhphu.vn) - Việc cơ quan thuế ban hành thông báo đề nghị doanh nghiệp giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu trước khi ban hành quyết định thanh tra, kiểm tra không tính vào số lần trong một năm thực hiện kiểm tra của cơ quan thuế đối với doanh nghiệp.

Tiền lương dạy thêm giờ có được miễn thuế thu nhập?

(Chinhphu.vn) – Ông Vũ Xuân Nam (Đại học Cần Thơ) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn về cách tính tiền lương dạy thêm giờ và xác định mức thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương dạy thêm giờ.