Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Thuế

Chi tài trợ cho giáo dục có được trừ khi tính thuế?

(Chinhphu.vn) - Trường của bà Nguyễn Thanh Diệu (TPHCM) là đơn vị sự nghiệp công lập, có thành lập trung tâm. Trung tâm có mã số thuế, tài khoản và con dấu riêng. Vừa qua, trung tâm tài trợ cho trường thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập và hoạt động (có hồ sơ tài trợ).

Xác định thời gian tính tiền chậm nộp thuế

(Chinhphu.vn) - Trường hợp người nộp thuế không nộp đầy đủ tiền thuế sau khi hết thời hạn gia hạn sẽ bị tính tiền chậm nộp và bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo quy định.

Hồ sơ đăng ký giảm trừ gia cảnh khi tính thuế TNCN

(Chinhphu.vn) – Vợ của ông Trần Thanh Nhàn đang làm việc tại một ngân hàng thương mại cổ phần ở TP. Hồ Chí Minh. Vừa qua, vợ ông làm thủ tục giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc là mẹ ruột, đã trên 55 tuổi.

Tiền thưởng cho người lao động có tính thuế?

(Chinhphu.vn) – Trường hợp công ty chi trả tiền thưởng cho người lao động, khoản tiền thưởng bao gồm tiền nhà ở thì khoản tiền nhà nằm trong tiền thưởng này được tính vào thu nhập từ tiền lương, tiền công nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh.

Dự án nhận viện trợ phi chính phủ có phải đăng ký thuế?

(Chinhphu.vn) – Bà Nguyễn Thị Ánh (Hà Nội) hỏi: Ban quản lý dự án được thành lập để quản lý dự án sử dụng viện trợ phi chính phủ (có quyết định thành lập, mở tài khoản ngân hàng) có cần làm thủ tục mở mã số thuế không? Nếu có thì thủ tục thế nào? Quy định về báo cáo dự án định kỳ như thế nào?

Căn cứ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

(Chinhphu.vn) – Công ty của ông Phan Thế Thuận (Cần Thơ) nhận được thông báo của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. Công ty ông đồng thuận về chủ trương này, nhưng công ty có một số vướng mắc về chế độ khai thác, đối tượng kê khai đề nghị cơ quan chức năng giải đáp.

Khai thuế GTGT theo quý hay theo tháng?

(Chinhphu.vn) - Công ty TNHH Phần mềm Lữ Hoàn Việt (TPHCM) có doanh thu năm 2013, 2014, 2015, 2016 dưới 50 tỷ đồng và được áp dụng khai thuế GTGT theo quý từ ngày 1/10/2014. Nhưng đến năm 2017, Công ty có doanh thu trên 50 tỷ đồng.

Cách tính chi phí quản lý với dự án có nhiều công trình

(Chinhphu.vn) - Chi phí quản lý dự án của các công trình trong dự án được phê duyệt bằng chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) nhân với định mức tỷ lệ phần trăm (%) của dự án được phê duyệt.

Đối tượng nào được hưởng chế độ công tác phí theo tháng?

(Chinhphu.vn) – Theo quy định, tuỳ theo đối tượng, đặc điểm công tác và khả năng kinh phí, thủ trưởng cơ quan, đơn vị sẽ xác định đối tượng được khoán công tác phí theo tháng đảm bảo đáp ứng điều kiện thường xuyên đi công tác lưu động trên 10 ngày/tháng và được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư

(Chinhphu.vn) - Trường hợp Công ty TNHH Cadana Việt Nam là doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư có thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho đầu tư nếu đáp ứng điều kiện theo hướng dẫn tại Khoản 3, Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC và các điều kiện về khấu trừ thuế thì được hoàn thuế GTGT