Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Hỗ trợ doanh nghiệp nhập khẩu gỗ từ Lào

Thứ tư, 20-07-2017 | 15:51:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Hỗ trợ doanh nghiệp nhập khẩu gỗ từ Lào

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Bình Hội doanh nghiệp huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

Công văn: 1680/PTM - VP, Ngày: 14/07/2017

Nội dung kiến nghị:

- Đề nghị Chính phủ Việt Nam và các bộ ngành liên quan qua kênh ngoại giao can thiệp, kiến nghị với Chính phủ và các bộ ngành liên quan phía Lào cho phép các doanh nghiệp của Lào xuất khẩu gỗ cho doanh nghiệp Việt Nam đối với số gỗ đã ký hợp đồng và tập kết trước Chỉ thị 15 ngày 13.5.2017 của Chính phủ Lào ban hành.

- Về chính sách vốn trong nước: Đề nghị Chính phủ và bộ ngành liên quan có chính sách hỗ trợ, ưu đãi về vốn, Các ngân hàng thương mại có sự quan tâm đặc biệt tạo điều kiện giảm lãi suất, gia hạn, khoanh nợ và chính sách ưu tiên khác đối với các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu gỗ từ Lào trong giai đoạn khó khăn do Chỉ thị 15/CT-TTg về chấm dứt xuất khẩu các mặt hàng gỗ chưa thành phẩm có nguồn gốc từ rừng tự nhiên của Thủ tướng Lào


Đơn vị phản hồi: Bộ Ngoại giao; Ngân hàng nhà nước Việt Nam

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)