Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Hỗ trợ doanh nghiệp nhập khẩu gỗ từ Lào

Chủ nhật, 20-07-2017 | 15:51:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Hỗ trợ doanh nghiệp nhập khẩu gỗ từ Lào

Tình trạng: Phản hồi chưa đầy đủ

Đơn vị kiến nghị: Hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Bình Hội doanh nghiệp huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

Công văn: 1680/PTM - VP, Ngày: 14/07/2017

Nội dung kiến nghị:

- Đề nghị Chính phủ Việt Nam và các bộ ngành liên quan qua kênh ngoại giao can thiệp, kiến nghị với Chính phủ và các bộ ngành liên quan phía Lào cho phép các doanh nghiệp của Lào xuất khẩu gỗ cho doanh nghiệp Việt Nam đối với số gỗ đã ký hợp đồng và tập kết trước Chỉ thị 15 ngày 13.5.2017 của Chính phủ Lào ban hành.

- Về chính sách vốn trong nước: Đề nghị Chính phủ và bộ ngành liên quan có chính sách hỗ trợ, ưu đãi về vốn, Các ngân hàng thương mại có sự quan tâm đặc biệt tạo điều kiện giảm lãi suất, gia hạn, khoanh nợ và chính sách ưu tiên khác đối với các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu gỗ từ Lào trong giai đoạn khó khăn do Chỉ thị 15/CT-TTg về chấm dứt xuất khẩu các mặt hàng gỗ chưa thành phẩm có nguồn gốc từ rừng tự nhiên của Thủ tướng Lào


Đơn vị phản hồi: Bộ Ngoại giao; Ngân hàng nhà nước Việt Nam

Công văn: 6857/NHNN-VP, Ngày: 28/08/2017

Nội dung trả lời:

Thời gian qua, NHNN đó có nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả để hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp như: Chi đạo các TCTD chủ động các biện pháp tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động để có cơ sở giảm lãi suất cho vay nhằm chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp; Ưu tiên nguồn vốn tín dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh; Đơn giản hóa một số hồ sơ, thủ tục cho vay đảm bảo thuận tiện, minh bạch; Đẩy mạnh triển khai có hiệu quả các chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp trên cả nước với nhiều giải pháp hỗ trợ trực tiếp như tăng cường cho vay mới, cơ cấu lại nợ vay, giảm lãi suất cho vay; triển khai nhiều chương trình tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp với lãi suất hợp lý.

Đối với các doanh nghiệp nhập khẩu gỗ từ Lào tỉnh Hà Tĩnh, hiện dư nợ tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn là 286.619 triệu đồng và chưa phát sinh nợ xấu do các khoản vay vừa được giải ngân trong năm 2017. Trường hợp gặp khó khăn khi đến hạn trả nợ vay, đề nghị các doanh nghiệp làm việc trực tiếp với các TCTD cho vay để được xem xét tháo gỡ theo các quy định hiện hành.

Ngoài ra, NHNN được biết những khó khăn của các doanh nghiệp nhập khẳu gỗ từ Lào1 đã được Sở Công thương tình Hà Tĩnh báo cáo cụ thể Bộ Công thương. Trên cơ sở đó, Bộ Công thương đã có buổi trao đổi, làm việc với Lãnh đạo Bộ công thương Lào tại Viên Chăn, đồng thời đã có công hàm đề nghị Bộ Công thương Lào tiến hành kiểm kê, xác minh các lô gỗ tồn của doanh nghiệp tại các địa phương Lào và trên tinh thần hợp tác, hữu nghị giữa hai nước xem xét, có biện pháp thảo gỡ, xử lý, tránh thiệt hại cho các doanh nghiệp đã đầu tư, khai thác, mua bán gỗ và đã thanh toán, chuyển tiền (một phần hoặc toàn bộ) theo hướng tạo điều kiện, cho phép được đưa số gỗ còn tồn tại Lào về Việt Nam.

Ý kiến bạn đọc (0)