Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Hoàn thuế tự vệ thép đã nộp của năm 2016

Thứ hai, 12-04-2018 | 14:37:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Hoàn thuế tự vệ thép đã nộp của năm 2016

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Công ty CP que hàn Việt Đức

Công văn: 0707/PTM - VP, Ngày: 12/04/2018

Nội dung kiến nghị:

Theo Công ty Việt Đức, Bộ Công thương khi ban hành chính sách bảo hộ ngành thép đã không xem xét đầy đủ ảnh hưởng đến các ngành sản xuất khác trong nước, dẫn đến mặt hàng thép dùng để sản xuất que hàn trong nước chưa sản xuất được nhưng vẫn bị áp thuế tự vệ. Sau khi có kiến nghị của DN và các hiệp hội, Bộ Công thương đã có quyết định số 3914/QĐ-BCT ngày 29/9/2016, miễn trừ áp dụng các biện pháp tự vệ đối với thép nhập khẩu có mã HS7227.90.00 cho đối tượng là các DN sản xuất vật liệu hàn trong nước.

Công ty Việt Đức là doanh nghiệp sản xuất, không trực tiếp NK nguyên liệu mà ký hợp đồng mua dây thép làm vật liệu hàn qua các công ty thương mại trong nước. Các lô hàng thép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất que hàn được giao hết cho Công ty Việt Đức và không có lượng thép dư bán ra thị trường. Giá trong hợp đồng thương mại đã bao gồm thuế tự vệ và các loại thuế phí theo quy định.

Công ty đã trình bày với Bộ Công thương trước khi Bộ có quyết định số 3914/QĐ-BCT. Bộ cũng có đoàn kiểm tra trực tiếp tại doanh nghiệp để xác định năng lực sản xuất của doanh nghiệp và Công ty đã báo cáo đoàn kiểm tra đồng thời gửi ý kiến tới Bộ bằng văn bản. Vấn đề đặt ra là với các lô hàng nhập khẩu Công ty đã ký hợp đồng trước khi quyết định 3914/QĐ/BCT được ban hành, đã không được sửa đổi để đáp ứng theo yêu cầu của quyết định 3914/QĐ-BCT

Ngoài ra, theo Công ty Việt Đức, thép nhập khẩu để sản xuất vật liệu hàn đúng ra không phải chịu thuế tự vệ. Công ty đã phải ứng vốn để các công ty thương mại nộp thuế nhưng khi hoàn thuế, Bộ Công thương và Tổng cục Hải quan không đồng ý, không quan tâm đến thực tế kinh doanh mà chỉ căn cứ vào Luật thuế XK, thuế NK để giải thích cho xong.

Công ty Việt Đức cho rằng Bộ Công thương đã không tính đến đặc thù của doanh nghiệp như Công ty Việt Đức và thực tế khách quan. Hậu quả là Công ty Việt Đức vẫn chưa được hoàn thuế của các lô hàng thép nhập khẩu của năm 2016, dẫn đến tình trạng thiếu vốn sản xuất trong năm 2017, gây ra nhiều khó khăn, thiệt hại cho Công ty


Đơn vị phản hồi: Bộ Công Thương; Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)