Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Văn bản

Chủ đầu tư hay cơ quan chuyên môn trình phê duyệt thiết kế, dự toán?

(Chinhphu.vn) – Theo quy định hiện hành, cơ quan chuyên môn của người quyết định đầu tư có trách nhiệm tổng hợp kết quả thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng để trình người quyết định đầu tư phê duyệt dự án, thiết kế và dự toán.

Trợ cấp một lần thời gian làm Chủ nhiệm hợp tác xã

(Chinhphu.vn) – Ông Hoàng Văn Cường (Sơn La) hỏi: Người làm Chủ nhiệm hợp tác xã có quy mô toàn xã giai đoạn 1980-1994 có được hưởng BHXH theo Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 29/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ không? Nếu được thì liên hệ cơ quan nào và cần thủ tục gì?

Xác định giá thuê đất theo giá thị trường

(Chinhphu.vn) – Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Nguyễn Văn Cương, làm việc tại Công ty Nhật Cường (TP. Hồ Chí Minh) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn xác định giá đất khi doanh nghiệp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần.

Điều kiện hộ sản xuất nông nghiệp được miễn thuế TNCN

(Chinhphu.vn) - Tổng cục Thuế có văn bản trả lời ông Nguyễn Văn Chuyền (huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) về đề nghị miễn nộp thuế thu nhập cá nhân đối với hộ, cá nhân kinh doanh chăn nuôi gà gia công cho Công ty.

Được chọn nơi đăng ký KCB tại địa phương khác?

(Chinhphu.vn) – Ông Phan Minh Tuân (TP. Hồ Chí Minh) hỏi: Người tham gia BHYT ở nơi làm việc có được đăng ký nơi khám, chữa bệnh ban đầu tại nơi cư trú không?

Mặt hàng bắt buộc có chứng nhận kiểm dịch thực vật

(Chinhphu.vn) – Công ty cổ phần DEVYT (Hà Nội) có nhà máy chế biến nguyên liệu thuốc lá xuất khẩu. Nguyên liệu sản xuất chủ yếu nhập khẩu từ Trung Quốc theo phương thức tiểu ngạch nên không có Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật của nước xuất khẩu.

Chào hàng cạnh tranh không thành có được chỉ định thầu?

(Chinhphu.vn) - Đơn vị của ông Trần Minh Ơn (Kiên Giang) tổ chức chào hàng cạnh tranh gói thầu san lấp mặt bằng trị giá hơn 3 tỷ đồng và đã thông báo đấu thầu trên báo đấu thầu 2 lần nhưng không có đơn vị mua hồ sơ.

Bộ Tài chính trả lời vướng mắc về đối tượng thanh toán phép

(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Công Trứ (sjrnguyenkong@...) hỏi: Cụm từ “người miền xuôi” nêu tại Thông tư số 57/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập được hiểu như thế nào?

Chậm giao hàng có được coi là hoàn thành hợp đồng?

(Chinhphu.vn) - Trường hợp nhà thầu bị phạt hợp đồng do chậm giao hàng nhưng nhà thầu vẫn được tiếp tục thực hiện, hoàn thành hợp đồng và được chủ đầu tư nghiệm thu, thanh quyết toán thì được coi là nhà thầu đã hoàn thành hợp đồng.

Mua sắm thường xuyên áp dụng quy định nào?

(Chinhphu.vn) - Công ty ông Hà Công (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) là doanh nghiệp Nhà nước, hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con. Nhà nước đặt hàng cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích thông qua công tác xây dựng giá được cấp có thẩm quyền phê duyệt.