Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Văn bản

Công ty cũ nợ tiền BHXH, hưởng chế độ thai sản thế nào?

(Chinhphu.vn) - Bà Phạm Thị Phương (Hà Nội) đóng BHXH tại công ty A từ tháng 3/2015, tháng 2/2016, bà nghỉ thai sản, nhưng công ty chưa báo giảm lao động đóng BHXH. Hết thời gian nghỉ, bà đi làm tại công ty B, đóng BHXH từ tháng 10/2016 đến nay.

Điều kiện cấp chứng nhận bán buôn xăng dầu

(Chinhphu.vn) - Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, ông Vũ Hải Anh, Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Thiên Đức (TP. Hà Nội) hỏi, Công ty của ông muốn xin Giấy chứng nhận đủ điều kiện để được bán buôn xăng dầu thì thủ tục, lệ phí và hồ sơ như thế nào?

Thời gian nghỉ điều trị tai nạn lao động có đóng BHXH?

(Chinhphu.vn) - Bà Lê Thị Phương Thảo (Đà Nẵng) hỏi: Người lao động nghỉ việc điều trị tai nạn lao động trong 3 tháng và vẫn được nhận lương thì thời gian này công ty có phải đóng BHXH cho người lao động không?

Ứng dụng công nghệ trong hoạt động vận tải là tất yếu

(Chinhphu.vn) - Việc ứng dụng công nghệ trong hoạt động vận tải là tất yếu và đối với xe kinh doanh vận tải khách theo hợp đồng cũng không nằm ngoài quy luật này. Vấn đề các địa phương quy hoạch phương tiện phù hợp với thực trạng giao thông đã được quy định tại Luật Giao thông đường bộ.

Quy định về quản lý dự án vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư

(Chinhphu.vn) - Dự án thuộc nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư không nằm trong kế hoạch vốn đầu tư, nên không thuộc đối tượng cấp mã quan hệ ngân sách.

Sẽ có Thông tư mới về xác định mức độ khuyết tật

(Chinhphu.vn) - Con gái bà Phạm Thị Nam (tỉnh Hà Nam) bị điếc bẩm sinh cả hai tai nhưng chưa được xác định mức độ khuyết tật nặng. Bà Nam hỏi, bao giờ con bà được xác định mức độ khuyết tật nặng để hưởng chế độ?

Thanh tra chuyên ngành về đo lường, chất lượng bị chồng chéo?

(Chinhphu.vn) - Theo phản ánh của ông Trần Văn Nho, việc quy định Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đo lường, chất lượng như hiện nay là không phù hợp, trái với Luật Thanh tra 2010, gây trùng lắp nhiều lần kiểm định phương tiện đo, kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp.

Mức điều chỉnh tiền lương, thu nhập tháng đã đóng BHXH

(Chinhphu.vn) – Ông Lê Minh Trực (TP. Đà Nẵng) đóng BHXH theo mức lương khu vực nhà nước từ năm 1977 đến năm 1997, khu vực ngoài nhà nước từ năm 2004 đến năm 2012. Ông Trực hỏi, khi nghỉ hưu ông có được tính hệ số trượt giá cho thời gian đóng BHXH khu vực ngoài Nhà nước không?

Thi công cơ điện cũng phải có chứng chỉ năng lực xây dựng?

(Chinhphu.vn) - Hoạt động thi công lắp đặt điện, nước, điều hòa không khí, thang máy… trong công trình xây dựng là hoạt động xây dựng. Do đó, tổ chức (nhà thầu) hoạt động trong lĩnh vực này phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định.

Được ký hợp đồng lao động trực tiếp với công ty ở Nhật Bản?

(Chinhphu.vn) – Năm 2007, ông Nguyễn Trọng Nghĩa (Đồng Nai) đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản. Khi về Việt Nam, ông vẫn làm việc cho công ty bên Nhật Bản thông qua 1 công ty Việt Nam. Hiện tại, công ty muốn ông sang Nhật Bản để tiếp tục công việc.