Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Văn bản

Tính thời gian nâng lương khi chuyển ngạch viên chức

(Chinhphu.vn) - Ông Đỗ Ngọc Thanh (Tây Ninh) làm việc tại UBND xã từ tháng 7/2004-12/2011, hưởng lương bậc 3, ngạch cán sự. Tháng 1/2012, ông xin thôi việc và bảo lưu chế độ BHXH. Từ tháng 1/2012-12/2015, ông làm kế toán theo hợp đồng tại trung tâm của một đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, hưởng lương cán sự, bậc 3/12 hệ số 2,26.

Chức danh quản lý tại công ty cổ phần có phải ký hợp đồng?

(Chinhphu.vn) – Bà Nguyễn Hằng (Đồng Nai) hỏi: Chủ tịch Hội đồng quản trị (chuyên trách), Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát (chuyên trách), Kế toán trưởng tại công ty cổ phần có phải ký hợp đồng lao động không?

Hóa đơn sai tiêu thức có được khấu trừ thuế?

(Chinhphu.vn) - Công ty của bà Nguyễn Thị Hương Xuân (tỉnh Quảng Ngãi) có một số hóa đơn của một doanh nghiệp xuất cho Công ty bị sai về tiêu thức người bán (người ký hóa đơn không phải là người đại diện theo pháp luật và không được ủy quyền). Công ty đã sử dụng các hóa đơn này để kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng.

Gói thầu nào áp dụng hợp đồng trọn gói?

(Chinhphu.vn) - Ông Lê Võ Thanh (Hồ Chí Minh) hỏi: Gói thầu Tư vấn kiểm định chất lượng môi trường có giá gói thầu được duyệt dự toán là 320 triệu đồng có coi là gói thầu tư vấn thông thường, đơn giản không? Gói thầu này được áp dụng loại hợp đồng trọn gói hay hợp đồng đơn giá cố định?

Không lập giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản có trái luật?

VOV.VN - Đối với hợp đồng lao động có thời hạn 6 tháng thì việc Công ty A không lập thành văn bản hợp đồng lao động là trái pháp luật.

Quyền thẩm định dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách

(Chinhphu.vn) – Thiết kế, dự toán xây dựng thuộc dự án sử dụng vốn Nhà nước ngoài ngân sách sẽ do cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp thực hiện thẩm định.

Tính tổng lương 12 tháng thế nào là đúng?

(Chinhphu.vn) - Theo phản ánh của ông Nguyễn Bình Minh (TP. Hồ Chí Minh), hiện nay các trường đều tính lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo theo Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC, nhưng lại có cách áp dụng khác nhau trong việc tính tổng tiền lương 12 tháng.

Bảo đảm quyền lợi cho người tham gia BHYT 5 năm liên tục

(Chinhphu.vn) - Để giảm phiền hà cho người tham gia BHYT và nâng cao trách nhiệm phục vụ của ngành BHXH, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia BHYT liên tục 5 năm, BHXH Việt Nam vừa có văn bản chỉ đạo BHXH các tỉnh về vấn đề này.

Hóa đơn điện tử có cần chữ ký của người mua?

(Chinhphu.vn) - Tổng cục Thuế trả lời Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Cổng Vàng về kiến nghị được miễn tiêu thức chữ ký điện tử của người mua trên hóa đơn điện tử.

34 bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH

(Chinhphu.vn) - Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 15/2016/TT-BYT quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH, trong đó hướng dẫn cụ thể việc chẩn đoán, giám định danh mục 34 bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH.