Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Văn bản

Thẩm quyền là chủ đầu tư hay người quyết định đầu tư?

(Chinhphu.vn) - Bà Đinh Thụy Hồng Châu (TP. Hồ Chí Minh) hỏi: Dự án trên địa bàn huyện sử dụng vốn ngân sách, các gói thầu cần thực hiện trước khi duyệt dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thẩm tra thì thẩm quyền duyệt dự toán gói thầu, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu là chủ đầu tư hay người quyết định đầu tư?

Tham gia BHYT để không bị gián đoạn 5 năm

(Chinhphu.vn) – Bà Nguyễn Thị Thái Nương (TP HCM) làm việc và tham gia BHXH tại 1 Công ty từ tháng 12/2011 đến tháng 2/2017. Sau khi nghỉ việc bà Nương muốn tham gia BHYT hộ gia đình để không bị gián đoạn BHYT 5 năm tại nơi bà thường trú.

Bộ Xây dựng: Minh bạch quy trình đầu tư, hạn chế 'xin-cho'

(Chinhphu.vn) –Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp trên Cổng TTĐT Chính phủ, Công ty TNHH Hoàng Hà (Hà Giang) đề xuất lập website về đầu tư xây dựng cơ bản, quy trình từ xét duyệt đến ký kết hợp đồng đều triển khai qua mạng.

Vì sao phải đóng BHXH theo mức lương cao hơn thực tế?

(Chinhphu.vn) - Bà Lê Thi Huệ là nhân viên hợp đồng trong đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc vùng 4. Đơn vị trả lương cho bà là 2.000.000đ, cơ quan BHXH yêu cầu mức lương đóng BHXH của bà phải cao hơn hoặc bằng mức lương tối thiểu vùng 4 và có qua đào tạo là 2.760.600đ. Yêu cầu của cơ quan BHXH như vậy có đúng không?

Xác định và phân loại mức độ tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp

(Chinhphu.vn) - Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp trên Cổng TTĐT Chính phủ, ông Nguyễn Đức Dũng công tác tại Trung tâm sát hạch lái xe tỉnh Quảng Ngãi đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn về việc xác định và phân loại mức độ tự chủ tài chính với đơn vị sự nghiệp công lập.

Điều kiện tham dự gói thầu hỗn hợp

(Chinhphu.vn) - Nhà thầu tham dự thầu gói thầu hỗn hợp phải độc lập về pháp lý, tài chính với nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công cho gói thầu đó, trừ trường hợp các nội dung công việc này là một phần của gói thầu hỗn hợp.

Trường hợp nào doanh nghiệp không phải đóng BHXH?

(Chinhphu.vn) – Năm 2016, ông Lê Thanh Hải (TP. Hà Nội) thành lập và trực tiếp làm giám đốc công ty, không hưởng lương. Ông Hải thuê kế toán bán thời gian, nhân viên bán hàng 4giờ/ngày, hợp đồng lao động dưới 3 tháng. Ông hỏi, ông có phải đóng BHXH cho các nhân viên không?

Đi làm trước khi hết hạn nghỉ thai sản, có cần đóng BHXH?

(Chinhphu.vn) – Theo ý kiến của cử tri tỉnh Thanh Hóa, trường hợp lao động nữ đi làm trước khi hết thời gian nghỉ thai sản thì người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng BHXH, BHYT, người sử dụng lao động chỉ phải đóng quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, số còn lại trả cho người lao động.

Căn cứ chứng minh nguồn lực tài chính của nhà thầu

(Chinhphu.vn) - Công ty của ông Nguyễn Đức Hải (Hà Nam) tham dự một gói thầu, hồ sơ mời thầu yêu cầu nhà thầu chứng minh các tài sản có khả năng thanh khoản cao hoặc có khả năng tiếp cận với tài sản có khả năng thanh khoản cao sẵn có, các khoản tín dụng hoặc nguồn tài chính khác.

Thế nào là "cơ quan, tổ chức có thẩm quyền"?

(Chinhphu.vn) – Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Lê Ngọc Lương (TP. Hà Nội) đề nghị cơ quan chức năng giải đáp một số nội dung liên quan đến việc xác định “cơ quan, tổ chức có thẩm quyền” cấp bản chính giấy tờ khi thực hiện quy trình chứng thực, sao y.