Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Khai thuế GTGT theo quý hay theo tháng?

Thứ năm, 09-08-2018 | 16:48:00 PM GMT+7 Bản in
(Chinhphu.vn) - Công ty TNHH Phần mềm Lữ Hoàn Việt (TPHCM) có doanh thu năm 2013, 2014, 2015, 2016 dưới 50 tỷ đồng và được áp dụng khai thuế GTGT theo quý từ ngày 1/10/2014. Nhưng đến năm 2017, Công ty có doanh thu trên 50 tỷ đồng.

Theo Thông tư số 151/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn, doanh thu năm trước liền kề dưới 50 tỷ đồng thì được khai thuế theo quý và chu kỳ khai ổn định 3 năm.

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty TNHH Phần mềm Lữ Hoàn Việt hỏi, trong năm 2017 Công ty áp dụng khai thuế theo quý như vậy có chính xác không? Năm 2018 và 2019 thì Công ty sẽ khai thuế theo tháng hay theo quý?

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 15 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điểm b, Khoản 2, Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khai thuế GTGT theo quý:

“Điều 15. Sửa đổi, bổ sung Điểm b, Khoản 2, Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau:

“b) Khai thuế GTGT theo quý

b.1) Đối tượng khai thuế GTGT theo quý

Khai thuế theo quý áp dụng đối với người nộp thuế GTGT có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống.

Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh việc khai thuế GTGT được thực hiện theo quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý.

Ví dụ 21:

- Doanh nghiệp A bắt đầu hoạt sản xuất kinh doanh từ tháng 01/2015 thì năm 2015 doanh nghiệp A thực hiện khai thuế GTGT theo quý. Doanh nghiệp căn cứ vào doanh thu của năm 2015 (đủ 12 tháng của năm dương lịch) để xác định năm 2016 thực hiện khai thuế tháng hay khai quý.

- Doanh nghiệp B bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh từ tháng 8/2014 thì năm 2014, 2015 doanh nghiệp B thực hiện khai thuế GTGT theo quý. Doanh nghiệp căn cứ vào doanh thu của năm 2015 để xác định năm 2016 thực hiện khai thuế theo tháng hay theo quý.

Người nộp thuế có trách nhiệm tự xác định thuộc đối tượng khai thu