Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Khoản 3, Đ. 126 bộ luật lao động Đề nghị bổ sung quy định “NLĐ tự ý bỏ việc 05 ngày liên tục không có lý do chính đáng thì NSDLĐ có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ”

Thứ sáu, 28-10-2016 | 15:30:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Khoản 3, Đ. 126 bộ luật lao động Đề nghị bổ sung quy định “NLĐ tự ý bỏ việc 05 ngày liên tục không có lý do chính đáng thì NSDLĐ có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ”

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội Dệt may Việt Nam

Công văn: , Ngày: 17/08/2016

Nội dung kiến nghị:

Khoản 3, Đ. 126 quy định: “Người lao động tự ý bỏ việc 5 ngày cộng dồn trong 1 tháng hoặc 20 ngày cộng dồn trong 1 năm mà không có lý do chính đáng” thì NSDLĐ được áp dụng hình thức xử lý kỷ luật lao động sa thải. Hiện nay NLĐ tự ý bỏ việc khá nhiều, nhất là lao động phổ thông, và sau khi bỏ việc thì đa phần không quay lại DN để tham dự buổi họp hội đồng xư lý kỷ luật sa thải. Quy trình xử lý kỷ luật lại rất phức tạp, kéo dài (sau 3 lần gửi thư mời NLĐ đến để xử lý kỷ luật mất 3-4 tuần, nếu NLĐ không đến mới xử lý sa thải vắng măt.

Đề nghị bổ sung quy định “NLĐ tự ý bỏ việc 05 ngày liên tục không có lý do chính đáng thì NSDLĐ có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ”.


Đơn vị phản hồi: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)