Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Kiêm nhiệm kế toán nhiều đơn vị, hưởng phụ cấp thế nào?

Thứ năm, 20-04-2017 | 15:45:00 PM GMT+7 Bản in
(Chinhphu.vn) – Bà Nguyễn Thị Lan Anh (tỉnh Gia Lai) hỏi: Trường hợp UBND huyện có quyết định phân công kế toán Phòng Nông nghiệp kiêm nhiệm kế toán Trạm Khuyến nông thì việc hưởng phụ cấp trách nhiệm kế toán tại đơn vị thứ 2 như thế nào?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Khoản 1, Điều 20 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 20/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán quy định, "Đơn vị kế toán phải bố trí kế toán trưởng trừ các đơn vị quy định tại Khoản 2 điều này…", theo đó các đơn vị là đơn vị kế toán theo quy định tại Khoản 4, Điều 4 Luật Kế toán phải bố trí kế toán trưởng.

Theo Khoản 1, Điều 18 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP, "Đơn vị kế toán có thể bố trí người làm kế toán kiêm nhiệm các công việc khác mà pháp luật kế toán không nghiêm cấm".

Vì vậy, có thể bố trí cán bộ làm kiêm nhiệm kế toán trưởng ở nhiều đơn vị khác nhau, đơn vị nào trả lương và đóng BHXH cho người làm kế toán trưởng thì đơn vị đó phải trả phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV.

Việc hưởng phụ cấp kiêm nhiệm công việc kế toán ở nhiều đơn vị khác nhau do cấp nào quyết định phân công công việc kiêm nhiệm thì cấp đó căn cứ quy mô hoạt động, yêu cầu quản lý, tình hình ngân sách của địa phương mình quyết định.

Theo Chinhphu.vn
Ý kiến bạn đọc (0)