Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Kiến nghị: Đề nghị Cơ quan BHXH Việt Nam có công văn hướng dẫn các Cơ quan BHXH cấp tỉnh, thành phố không thực hiện các quy định nêu trên mà áp dụng chế độ khai báo và quyết toán như trước kia để các DN đảm bảo thực hiện đúng Luật và để quy trình trên hợp nhất với BHXH cũng như Luật BHXH, BHYT. Đồng thời, đề nghị những DN đã đóng tiền BHYT của các tháng báo giảm chậm do phát sinh những trường hợp lao động nghỉ việc được trả lại hoặc khấu trừ vào các lần thu nộp tiếp theo.

Thứ tư, 31-01-2018 | 17:19:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Kiến nghị: Đề nghị Cơ quan BHXH Việt Nam có công văn hướng dẫn các Cơ quan BHXH cấp tỉnh, thành phố không thực hiện các quy định nêu trên mà áp dụng chế độ khai báo và quyết toán như trước kia để các DN đảm bảo thực hiện đúng Luật và để quy trình trên hợp nhất với BHXH cũng như Luật BHXH, BHYT. Đồng thời, đề nghị những DN đã đóng tiền BHYT của các tháng báo giảm chậm do phát sinh những trường hợp lao động nghỉ việc được trả lại hoặc khấu trừ vào các lần thu nộp tiếp theo.

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP)

Công văn: 0139A/PTM - VP, Ngày: 23/01/2018

Nội dung kiến nghị:

Lí do kiến nghị:

Thực hiện Quyết định số 595/QĐ-BHXH, Cơ quan BHXH các tỉnh, thành phố đã yêu cầu các DN phải báo giảm sớm vào cuối tháng trước đối với những trường hợp nghỉ việc từ ngày 1 đến ngày 15 của tháng sau. Trường hợp đơn vị lập danh sách báo giảm lao động do nghỉ việc, chấm dứt hợp đồng lao động…chậm, đơn vị phải đóng số tiền BHYT của các tháng báo giảm chậm đến hết tháng gửi danh sách báo giảm cho cơ quan BHXH.

 Tuy nhiên, trong thực tế tại các DN, có nhiều trường hợp không thể thực hiện được việc báo giảm lao động sớm vào cuối tháng trước do:

  • Công nhân viên ký kết hợp đồng thời vụ: đối tượng này chỉ cần báo trước ngày nghỉ việc ít nhất 3 ngày theo quy định của Pháp luật;
  • Công nhân viên tự ý bỏ việc và không thông báo tới người sử dụng lao động.

Hơn nữa, người lao động không đi làm, không tạo ra doanh thu mà BHXH lại dồn chi phí rủi ro của việc báo giảm chậm này cho DN là không thỏa đáng. Do vậy, việc thực hiện quy trình báo giảm lao động mới này là không thể thực hiện được và chưa phù hợp với quy trình báo giảm lao động của BHXH, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của các DN.


Đơn vị phản hồi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)