Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Từ ngày
Đến ngày
Nội dung kiến nghị Đơn vị kiến nghị Công văn / ngày tháng Đơn vị phản hồi Công văn / ngày tháng Tình trạng
Các giải pháp giảm tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản Hiệp hội nhà thầu Việt Nam

1389/PTM - VP

13/06/2017

Bộ Xây dựng

1862/BXD - PC

11/08/2017

Đã phản hồi
Cơ chế, chính sách nhằm thực hiện chiến lược và quy hoạch tổng thể cho sự phát triển ngành công nghiệp ô tô Nhóm công tác công nghiệp ô tô và xe máy (VBF)

0874/PTM-VP

20/04/2017

Bộ Công thương

4044/BCT - KH

09/05/2017

Đã phản hồi
Từ ngày
Đến ngày