Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Từ ngày
Đến ngày
Nội dung kiến nghị Đơn vị kiến nghị Công văn / ngày tháng Đơn vị phản hồi Công văn / ngày tháng Tình trạng
Đề nghị Bộ Công Thương làm đầu mối tiếp nhận và xử lý thông báo khuyến mại. Công ty Shopee Vietnam

0874/PTM - VP

20/04/2017

Bộ Công thương

4044/BCT - KH

09/05/2017

Đã phản hồi
Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét đối với các dự án đã có trong quy hoạch thì không phải lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và giao Bộ Công Thương thẩm định, quyết định đầu tư dự án. Tập đoàn Điện lực Việt Nam

0874/PTM-VP

20/04/2017

Bộ Công thương; Bộ Xây dựng

4044/BCT - KH

09/05/2017

Đã phản hồi
Các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, đưa ra các giải pháp tinh giản thủ tục hành chính, giảm tối đa các loại giấy phép con không cần thiết cản trở hoạt động của doanh nghiệp, từ đó đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành văn bản và tổ chức thực hiện - Hoàn thiện hơn nữa các chính sách, hành lang pháp lý để tạo ra môi trường kinh doanh lành mạnh, cạnh tranh và cùng phát triển; xây dựng các chế tài đủ mạnh để răn đe các hành vi cạnh tranh không lành mạnh, vi phạm bản quyền SHTT gây ảnh hưởng không tốt đến môi trường kinh doanh và thu hút vốn đầu tư nước ngoài . - Xây dựng và khuyến khích thành lập nhiều quỹ đầu tư, tăng cường khởi nghiệp sáng tạo. Công ty CP công nghệ Mobifon Toàn cầu

0874/PTM-VP

20/04/2017

Bộ Công thương; Bộ Giao thông Vận tải; Bộ Công An

4044/BCT - KH; 1016/BCA - V11; 4926/BGTVT - VP

09/05/2017

Đã phản hồi
Điều kiện kinh doanh dòng xe ô tô Nhóm công tác công nghiệp ô tô và xe máy ( VBF)

0874/PTM-VP

20/04/2017

Bộ Công thương; Bộ Giao thông Vận tải

4044/BCT - KH; 4926/BGTVT - VP

09/05/2017

Đã phản hồi
Cần nâng cao nhận thức xã hội về hoạt động quảng cáo: Hiệp hội cho rằng hiện nay ngành quảng cáo Việt Nam chưa được xã hội và các cơ quan quản lý hiểu và quan tâm đúng mức, về mặt nào đó có phần còn định kiến mà Hiệp hội đã nêu ra qua nhiều báo cáo trong thời gian qua. Do vậy, Hiệp hội rất mong muốn trong thời gian tới việc “Đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương và toàn xã hội về vị trí, vai trò của các ngành công nghiệp văn hóa (trong đó có quảng cáo- HH) trong phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp trong việc đầu tư cho văn hóa như là một phần chiến lược kinh doanh và thể hiện trách nhiệm với xã hội, cộng đồng” như nhiệm vụ và giải pháp chung mà Quyết định 1755/QĐ-TTg đề ra cần được triển khai một cách sâu rộng. Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam

0874/PTM-VP

20/04/2017

Bộ Công thương; Bộ tài nguyên và Môi trường

4044/BCT - KH; 2287/BTNMT - PC

09/05/2017

Đã phản hồi
Quy định về vốn nhà nước tại DNNN và vốn của DNNN đầu tư vào doanh nghiệp. Đề nghị xem xét cần có quy định thống nhất về cách xác định giá trị vốn của Doanh nghiệp Nhà nước tại doanh nghiệp khác. Tập đoàn Điện lực Việt Nam

0874/PTM-VP

20/04/2017

Bộ Công thương

4044/BCT - KH

09/05/2017

Đã phản hồi
Hiện nay, quy định của pháp luật về trách nhiệm đầu tư hệ thống điện trong các dự án kinh doanh bất động sản còn mâu thuẫn nhau, trong đó Luật kinh doanh bất động sản, Luật quy hoạch đô thị, Luật nhà ở quy định trách nhiệm đầu tư là của chủ đầu tư dự án và Luật Điện lực quy định trách nhiệm này là của đơn vị điện lực. Tập đoàn Điện lực Việt Nam

0874/PTM-VP

20/04/2017

Bộ Công thương; Bộ Xây dựng

4044/BCT - KH; 1036/BXD - PC

09/05/2017

Đã phản hồi
Đề nghị cải thiện chính sách khuyến khích điện bã mía mà quan trọng nhất là nâng giá mua điện lên như điện sinh khối: Hiệp hội đã có công văn số: 83/CV-HHMĐ, ngày 09/12/2016, gởi Thủ tướng Chính phủ, về việc giá bán điện đồng phát từ bã mía. Hiệp hội Mía Đường Việt Nam kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét điều chỉnh lại giá điện đồng phát từ bã mía của các nhà máy đường đầu tư đấu nối lưới điện được tính một giá thống nhất là giá điện sinh khối mà không phân thành hai loại giá như hiện nay. Hiệp hội mía đường Việt Nam

0874/PTM-VP

20/04/2017

Bộ Công thương

4044/BCT - KH

09/05/2017

Đã phản hồi
Về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, trong đó thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo. Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại dương

0874/PTM-VP

20/04/2017

Bộ Công thương

4044/BCT - KH

09/05/2017

Đã phản hồi
An ninh năng lượng bị ảnh hưởng nặng nề bởi: Trợ cấp Giá bán lẻ, Tốc độ và Hiệu quả của khu vực tư nhân, Doanh nghiệp nhà nước/Viện trợ phát triển chính thức chậm và gây lãng phí, tăng gánh nặng nợ công. Bước đầu tiên để cải thiện an ninh năng lượng - DPPA và loại bỏ các rào cản về quy định cho năng lượng mặt trời trên mái nhà (Yêu cầu cấp phép cao điểm 50KW là sự bảo hộ không hợp lí cho EVN). VFB (Nhóm công tác điện và năng lượng)

0874/PTM-VP

20/04/2017

Bộ Công thương

4044/BCT - KH

09/05/2017

Đã phản hồi
Từ ngày
Đến ngày