Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Kiến nghị về việc hoàn thuế cho các chi phí đầu vào đối với các doanh nghiệp xay xát và chế biến lương thực

Thứ năm, 15-12-2016 | 10:51:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Kiến nghị về việc hoàn thuế cho các chi phí đầu vào đối với các doanh nghiệp xay xát và chế biến lương thực

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Các doanh nghiệp xay xát và chế biến lương thực Đồng bằng Sông Cửu Long

Công văn: , Ngày: 14/12/2016

Nội dung kiến nghị:

1) Vừa qua, các doanh nghiệp xay xát và chế biến kinh doanh lương thực tại Đồng bằng Sông Cửu Long nhận được văn bản hướng dẫn từ các Cục thuế và Chi cục thuế địa phương về việc không tiến hành hoàn thuế trên cơ sở hiệu lực của Thông tư 130/2016/TT-BTC. Cụ thể tại Khoản 3 Điều 1 của Thông tư 130/2016/TT-BTC có quy định: Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trong quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo. Trong khi đó, ngành nghề kinh doanh đặc thù của các doanh nghiệp thực hiện duy nhất hoạt động xay xát và chế biến lương thực nên theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Luật thuế GTGT 2008 (sửa đổi năm 2013, 2014, và 2016) thì không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Như vậy, do không phải kê khai, nộp thuế GTGT nên số thuế GTGT đầu ra được khấu trừ vào kỳ tiếp theo luôn luôn bằng 0 hoặc một con số rất nhỏ. Trong khi đó số thuế giá trị gia tăng đầu vào thuộc lĩnh vực ngoài ngành lại rất lớn, cụ thể như điện sản xuất của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và vận chuyển hàng hóa cung ứng xuất khẩu của đơn vị vận tải . . .

Chiếu theo luật thuế và thông tư mới thì ngành lương thực lỗ cũng phải nộp thuế VAT, về bản chất cũng như thuế doanh thu có bán là có nộp thuế, doanh nghiệp sẽ bị mất số tiền thuế sẽ được hoàn đáng ra phải được hưởng, khác với bản chất thuế GTGT là tránh thuế đánh chồng lên thuế. Vì lẽ đó việc “khấu trừ vào kỳ tiếp theo” là không thực hiện được, và con số thuế giá trị gia tăng được hoàn sẽ luôn luôn là số dương “cộng dồn”.

Hiện nay, các doanh nghiệp đã xin hướng dẫn của các Chi Cục thuế và Cục Thuế địa phương về việc hoàn thuế cho các chi phí đầu vào này nhưng đều nhận được câu trả lời: không hoàn thuế từ 30/6/2016 trở về trước nếu chưa đủ thời gian là 12 tháng, Riêng đặc thù của ngành sẽ có phản ảnh về trên và chờ có hướng dẫn từ Bộ Tài chính và Tổng Cục thuế.

2) Mặt khác, cũng theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 của Thông tư 130/2016/TT-BTC thì: Trường hợp cơ sở kinh doanh có số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết phát sinh trước kỳ tính thuế tháng 7/2016 (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trước kỳ tính thuế quý 3/2016 (đối với trường hợp kê khai theo quý) đủ Điều kiện hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC thì cơ quan thuế giải quyết hoàn thuế theo quy định của pháp luật.

Việc áp dụng hồi tố như vậy theo các doanh nghiệp là chưa phù hợp, bởi lẽ các doanh nghiệp đã hoàn thành việc kê khai, quyết toán thuế năm 2015 chậm nhất vào tháng 03/2016, đã đóng thuế thu nhập doanh nghiệp. Đồng thời toàn bộ các khoản hoàn thuế (được tính trên cơ sở Thông tư 209/2013/TT-BTC) đã được hạch toán đến tháng 06/2016. Trong khi đó theo quy định hiện tại thì chúng tôi không được hoàn thuế đối với số thuế GTGT phát sinh từ trước ngày 01/7/2016 do chưa đủ 12 tháng, chưa đủ Điều kiện hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC thì cơ quan thuế giải quyết hoàn thuế theo quy định của pháp luật.

Như đã trình bày tại mục 1, các khoản thuế GTGT này sẽ luôn luôn dương “cộng dồn” và sẽ không thể nào có thuế GTGT đầu ra để khấu trừ vào các kỳ tiếp theo.

3) Trong những năm vừa qua, ngành lương thực, đặc biệt là lúa gạo hết sức khó khăn. Trong khi đó, năm 2016 là một năm đặc biệt khó khăn đối với các doanh nghiệp ngành lương thực tại Đồng bằng Sông Cửu Long chúng tôi. Hạn hán trên diện rộng, nước mặn xâm nhập sâu trong nội đồng và trải dài toàn bộ các tỉnh, mặc dù “mất mùa” nhưng lại “mất giá”, các thị trường truyền thống như Philippine, Trung Quốc…giảm nhập gạo… đã dẫn đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi hết sức bi đát, nhiều doanh nghiệp đã hoạt động cầm chừng đang trên bờ vực giải thể, phá sản…Trong tình hình ấy, việc thực hiện chính sách hoàn thuế theo hướng dẫn tại Thông tư 130/2016/TT-BTC cũng như thiếu hướng dẫn từ Tổng cục Thuế đã làm cho tình hình tài chính của các doanh nghiệp càng thêm khó khăn.

4) Vì các lí do trên, các doanh nghiệp đề nghị:

- Hướng dẫn chi tiết việc thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào cho các doanh nghiệp không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng theo Khoản 1 Điều 5 Luật thuế GTGT 2008 (sửa đổi năm 2013, 2014, và 2016) có phát sinh thuế giá trị gia tăng đầu vào tính từ 01/7/2016 trở đi tiếp tục được hoàn thuế vì không có thuế đầu ra hoặc đầu ra rất nhỏ để khấu trừ vào kỳ tiếp theo.

- Cho phép doanh nghiệp được hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào cho giai đoạn từ 01/08/2015 đến trước ngày 01/07/2016 (từ 01 đến 11 tháng vẫn được hoàn). Hiện tại tổng số tiền thuế giá trị gia tăng đầu vào trong giai đoạn này của các doanh nghiệp chúng tôi là: 2.329.861.924 đồng.

Số tiền không được hoàn thuế này rất lớn đối với doanh nghiệp, tác động mạnh đến động lực kinh doanh, niềm tin của doanh nghiệp đối với chủ trương chính sách của đảng và Nhà nước về khuyến khích hổ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn , và thu nhập của người lao động.

Các doanh nghiệp hiểu rằng chính sách của Đảng và Nhà nước là tạo mọi điều kiện phát triển cho doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Điều này đã được thể hiện qua Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013, Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/05/2016 và Nghị định 56/2009/NĐ-CP. Bộ tài chính cũng đã có phát biểu Luật thuế mới không ngoài chủ trương trên, nhưng thật sự nếu không xem xét trường hợp cụ thể thì các doanh nghiệp bị thiệt hại.

Trên cơ sở đó, với đặc điểm là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nên việc xem xét thấu đáo, tận tình của Tổng cục Thuế cho chúng tôi sẽ góp phần vào việc thúc đẩy, hỗ trợ thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, việc hỗ trợ của Tổng cục Thuế sẽ giúp chúng tôi vượt qua khó khăn hiện tại.  


Đơn vị phản hồi: Bộ Tài Chính; Tổng cục Thuế

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)