Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Làm rõ quyền sử dụng đất thuê của doanh nghiệp và việc thu tiền thuê đất

Thứ bẩy, 26-07-2018 | 13:29:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Làm rõ quyền sử dụng đất thuê của doanh nghiệp và việc thu tiền thuê đất

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Công ty Cổ phần Giầy Hà Nội

Công văn: 1602/ PTM - VP, Ngày: 25/07/2018

Nội dung kiến nghị:

Tiền thân của Công ty Cổ phần Giầy Hà Nội là một phân xưởng Giầy của nhà máy X40 trực thuộc Sở Công nghiệp Hà Nội. Công ty Giầy Hà Nội đã tiến hành cổ phần hóa và trở thành Công ty CP Giầy Hà Nội theo Nghị định 44/1998/NĐ-CP ngày 29/06/1998 của Chính phủ.

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty chúng tôi thấy rằng các cơ quan quản lý nhà nước không áp dụng đúng pháp luật liên quan đến quyền của tổ chức kinh tế trong việc sử dụng đất thuê của nhà nước, gây khó khăn, thiệt hại cho doanh nghiệp. Điều này đã đi ngược lại với chủ trương của Đảng và Nhà nước trong tháo gỡ khó khăn, rào cản đối với doanh nghiệp, hạn chế quyền tự do, tự chủ kinh doanh của doanh nghiệp.

Hiện nay, Công ty chúng tôi đang bị cơ quan thuế áp dụng việc thu tiền thuê đất không đúng với quy định của pháp luật. Cụ thể, xin được trình bày như sau:

Công ty CP Giầy Hà Nội hiện đang thuê của Nhà nước 18.276m2 đất tại số 35 phố Cự Lộc, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội để sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh (Quyết định cho thuê đất số 2567/QĐ-UBND ngày 1/6/2006 của UBND TP Hà Nội “Quyết định cho thuê đất” và Hợp đồng thuê đất số 109-2006/STNMTNĐ-HĐTĐTN “Hợp đồng cho thuê đất”). Tại Điều 1 của Quyết định cho thuê đất nêu rõ:“Cho Công ty cổ phần Giầy Hà Nội tiếp tục thuê 18276m2 đất (Mười tám nghìn, hai trăm bảy mươi sáu mét vuông)… để sử dụng cùng công trình đã xây dựng tại số 35 phố Cự Lộc, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân để làm trụ sở làm việc, giao dịch, giới thiệu sản phẩm và kho xưởng sản xuất. Thực hiện theo Quyết định số 5652/QĐ-UB ngày 30/12/1998 của UBND Thành phố về cổ phần hóa Công ty Giầy Hà Nội”. Tại khoản 5 Điều 1 Quyết định số: 5652/QĐ-UB ngày 30/12/1998 (“Quyết định 5652”) ghi rõ: “Công ty cổ phần được quyền sở hữu toàn bộ nhà cửa đã được xác định trong giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa theo Quyết định số 35/1998/QĐ-UB ngày 15/9/1998 của ủy ban nhân dân thành phố và được thuê nhà nước khuôn viên đất đang sử dụng để sản xuất kinh doanh”; tại Điều 3 Quyết định số 5652 quy định: “Công ty cổ phần giầy Hà Nội kinh doanh các ngành nghề sau: …cho thuê làm văn phòng, cửa hàng trưng bày, bán hàng hóa”. Căn cứ vào các Quyết định nêu trên, ngày 23/6/2006 Phòng đăng ký kinh doanh – Sở KHĐT Hà Nội đã cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh cho Công ty CP Giầy Hà Nội với ngành nghề: “Dịch vụ cho thuê làm văn phòng, nhà xưởng sản xuất, làm kho chứa vật tư hàng hóa, cửa hàng trưng bày và bán hàng hóa các loại”.

Căn cứ vào quy định của pháp luật về quyền tự chủ kinh doanh của của doanh nghiệp, căn cứ vào nội dung các văn bản của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nêu trên, trong quá trình hoạt động, sản xuất, kinh doanh chúng tôi đã cho một số đơn vị thuê tài sản đã hình thành trên đất để làm văn phòng, kho xưởng.

Khi thực hiện hoạt động kinh doanh này, chúng tôi đã áp dụng nội dung các văn bản gọi là “giấy phép, điều kiện kinh doanh” nêu trên và nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật áp dụng cho doanh nghiệp như: Điều 8 Luật Doanh nghiệp năm 2005 về Quyền của doanh nghiệp: “Tự chủ kinh doanh; chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh, đầu tư; chủ động mở rộng quy mô và ngành, nghề kinh doanh”; Điều 105, 107,111 Luật Đất đai năm 2003; Điều 22 Nghị định số 84/2007/ NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ, trong đó nêu rõ: “Tổ chức kinh tế, cá nhân thuê đất của Nhà nước trả tiền thuê đất hàng năm được cho thuê tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê; người thuê tài sản phải sử dụng tài sản trên đất theo mục đích đã được xác định trong quyết định cho thuê đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền”.

Thế nhưng, cơ quan thuế (Chi cục thuế quận Thanh Xuân và Cục thuế TP Hà Nội) khi áp dụng thu tiền thuê đất thì vẫn cho rằng Công ty CP Giầy Hà Nội sử dụng đất sai mục đích (cho thuê tài sản trên đất) nên đã không áp dụng chính sách, pháp luật về việc giảm tiền thuê đất cho Công ty chúng tôi từ năm 2011 cho đến nay.

Chúng tôi cho rằng, việc cho thuê văn phòng, nhà xưởng trên đất là một trong những nghành nghề kinh doanh thuộc quyền của doanh nghiệp được pháp luật cho phép theo quy định của Luật Doanh nghiệp, không trái với mục đích sử dụng đất được xác định trong Quyết định cho thuê đất và Hợp đồng thuê đất. Do đó, Công ty chúng tôi phải được hưởng đầy đủ các chính sách miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định của Chính phủ từ năm 2011 cho đến nay.

Bằng văn bản này, công ty đề nghị làm rõ quyền sử dụng đất thuê của Doanh nghiệp, cụ thể đối với trường hợp của Công ty chúng tôi nêu trên. Thông qua đó kiến nghị đến các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong việc yêu cầu cơ quan thu ngân sách áp dụng đúng pháp luật trong việc thu tiền thuê đất để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp cho Doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, phù hợp với chủ trương của Đảng và Chính phủ trong công cuộc đổi mới về nhận thức và hành động giai đoạn hiện nay.

           


Đơn vị phản hồi: Bộ Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân TP Hà Nội

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)