Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Mâu thuẫn trong các quy định của về cấp phép quy hoạch và chấp thuận chủ trương đầu tư dự án

Thứ năm, 30-06-2017 | 08:31:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Mâu thuẫn trong các quy định của về cấp phép quy hoạch và chấp thuận chủ trương đầu tư dự án

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội nhà thầu Việt Nam

Công văn: 1389/PTM - VP, Ngày: 13/06/2017

Nội dung kiến nghị:

Theo điều 171 của Luật nhà ở quy định phải có bản vẽ quy hoạch chi tiết được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt rồi thì mới được chấp thuận chủ trương đầu tư. Trong khi đó theo điều 31 Nghị định 44/2015/NĐCP lại quy định rõ giấy phép quy hoạch chỉ được cấp cho chủ đầu tư có đủ điều kiện năng lực thực hiện đầu tư xây dựng dự án, như vậy trong trường hợp chủ cơ sở sản xuất cũ khi di chuyển ra khỏi thành phố, vì không đủ năng lực tự thực hiện dự án phải kết hợp với Doanh nghiệp khác để thành lập pháp nhân mới theo quyết định 86/2010/QĐ-TTg sẽ lại kẹt vì luật quy hoạch và các nghị định hướng dẫn lại chỉ rõ: Chỉ cấp phép quy hoạch cho đơn vị có đất mà không cấp cho pháp nhân mới được thành lập theo QĐ 86. Như vậy là chúng ta đã tạo ra một vòng luẩn quẩn không biết là có A rồi mới có B hay có B rồi mới có A? và cuối cùng người phải chịu thiệt thòi là các doanh nghiệp vì cơ quan chức năng không sai khi viện dẫn các chỉ dẫn về luật như vậy.


Đơn vị phản hồi: Bộ Xây dựng

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)