Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Hồ sơ thị trường Mô-dăm-bích
Cập nhật Thứ năm, 03 / 10 / 2018 14:59 PM
  • Tên chính thức: Nước Cộng hòa Mô dăm bích (Republic of Mozambique)
  • Thủ đô : Maputo
  • Quốc khánh: 25/6
  • Diện tích: 799,380 km2
  • Dân số: 23,515,934 người
  • Ngôn ngữ: Tiếng Bồ Đào Nha
  • Đơn vị tiền tệ: Đồng meitcai (MZM), 1 USD = 28.5 MZM
  • Thể chế: Mô dăm bích theo chế độ Cộng hòa, đa đảng. Đảng cầm quyền: Đảng Mặt trận Giải phóng Mô-dăm-bích (FRELIMO)
Thông tin hồ sơ thị trường chi tiết xem tại đây
Tin tham khảo