Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Mở lối vào thửa đất trụ sở Công ty Luật TNHH KOSY tại phường Đằng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng

Thứ ba, 27-08-2018 | 10:03:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Mở lối vào thửa đất trụ sở Công ty Luật TNHH KOSY tại phường Đằng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Công ty Luật TNHH KOSY

Công văn: 1860/PTM - VP, Ngày: 24/08/2018

Nội dung kiến nghị:

Được sự giúp đỡ của UBND quận Hải An, ngày 14/12/2017 UBND quận Hải An ra Quyết định số 4455/QĐ-UBND về việc: phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trụ sở Công ty Luật TNHH KOSY và văn phòng đại diện liên đoàn Luật sư Việt Nam tại lô 16A khu đô thị ngã 5 - Sân bay Cát Bi. Tuy nhiên trong quá trình lập quy hoạch do sơ xuất của đơn vị tư vấn và Trung tâm tư vấn thiết kế thuộc Sở xây dựng thành phố thiếu kiểm tra chính xác thực trạng khu đất dẫn đến việc xác định danh giới quy hoạch chưa chính xác nên chưa thể lập bản đồ địa chính và thực hiện các bước tiếp theo, đây là lỗi của đơn vị tư vấn khi chưa thực hiện đúng hợp đồng tư vấn thiết kế.

Công ty Luật TNHH KOSY đã yêu cầu đơn vị tư vấn lập lại đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trụ sở Công ty Luật TNHH KOSY và văn phòng đại diện liên đoàn Luật sư (lần 2), việc điều chỉnh không làm thay đổi tính chất chức năng của khu đất, chỉ thay đổi về ranh giới cho phù hợp với thực tế.

 Công ty Luật TNHH KOSY kiến nghị UBND thành phố cho ý kiến chỉ đạo UBND quận Hải An xin phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trụ sở Công ty Luật TNHH KOSY và văn phòng đại diện liên đoàn Luật sư  để hoàn tát thủ tục thuê đất theo quy định của pháp luật.


Đơn vị phản hồi: Ủy ban nhân dân TP Hải Phòng

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)