Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Một số chủ đầu tư mong muốn đẩy nhanh tiến độ của dự án, đặc biệt là các dự án về khu dân cư, căn hộ chung cư, … vì vậy doanh nghiệp sẵn sàng và mong muốn được tạm ứng trước nguồn vốn (không tính lãi) để đầu tư, thực hiện các công trình xã hội (như đường xá, điện, nước, công viên, …), sau khi có nguồn kinh phí từ ngân sách thì có thể hoàn lại vốn cho chủ đầu tư.

Thứ bẩy, 12-04-2018 | 14:33:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Một số chủ đầu tư mong muốn đẩy nhanh tiến độ của dự án, đặc biệt là các dự án về khu dân cư, căn hộ chung cư, … vì vậy doanh nghiệp sẵn sàng và mong muốn được tạm ứng trước nguồn vốn (không tính lãi) để đầu tư, thực hiện các công trình xã hội (như đường xá, điện, nước, công viên, …), sau khi có nguồn kinh phí từ ngân sách thì có thể hoàn lại vốn cho chủ đầu tư.

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Chi nhánh VCCI tại Vũng Tàu

Công văn: 0707/PTM - VP, Ngày: 12/04/2018

Nội dung kiến nghị:

Vì vậy, đề xuất với Bộ Xây dựng cần có một quy chế hướng dẫn, quy định hoặc chính sách cho chủ đầu tư trong vấn đề này, sao cho đảm bảo tính hợp lý, hợp pháp và đúng quy định của Luật Ngân sách.


Đơn vị phản hồi: Bộ Xây dựng

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)