Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Để đảm bảo tính thống nhất, minh bạch, đề nghị Bộ GTVT nghiên cứu xây dựng nguyên tắc xác định mức giá cho đối tượng cần phù hợp với chất lượng và mức độ sử dụng dịch vụ mà chủ phương tiện thực tế sử dụng. + Việc xây dựng biểu giá dịch vụ sử dụng công trình Hầm đường bộ phải dựa trên sự so sánh về: Tiết kiệm chi phí tiêu hao nhiên liệu, Giảm hao mòn phương tiện, Tiết kiệm thời gian, An toàn... khi đi qua Hầm so với việc đi đường Đèo.

Chủ nhật, 28-03-2018 | 08:13:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Để đảm bảo tính thống nhất, minh bạch, đề nghị Bộ GTVT nghiên cứu xây dựng nguyên tắc xác định mức giá cho đối tượng cần phù hợp với chất lượng và mức độ sử dụng dịch vụ mà chủ phương tiện thực tế sử dụng. + Việc xây dựng biểu giá dịch vụ sử dụng công trình Hầm đường bộ phải dựa trên sự so sánh về: Tiết kiệm chi phí tiêu hao nhiên liệu, Giảm hao mòn phương tiện, Tiết kiệm thời gian, An toàn... khi đi qua Hầm so với việc đi đường Đèo.

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Công ty Cổ phần đầu tư Đèo Cả

Công văn: 0477/PTM - VP, Ngày: 19/03/2018

Nội dung kiến nghị:

- Tại Phụ lục 3 của Dự thảo thông tư đưa ra biểu giá tối đa cho dịch vụ sử dụng hầm đường bộ theo lượt (Chi tiết theo Phụ lục đính kèm văn bản này). Tuy nhiên, mức giá đang dự thảo được hiểu là áp dụng chung cho tất cả các hầm đều như nhau mà không phân biệt cấp hầm, chiều dài hầm, tổng mức đầu tư xây dựng, chất lượng dịch vụ...

- Mức giá tối đa cho cho dịch vụ sử dụng hầm đường bộ theo phụ lục 03 của Dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 35/2016/TT-BGTVT theo văn bản số 844/BGTVT-TC của Bộ GTVT không phù hợp với thực tế và thiếu cơ sở, cụ thể:

+ Đặc thù thứ Nhất: các công trình Hầm đường bộ là loại hình công trình có suất vốn đầu tư cao hơn rất nhiều so với các loại hình công trình giao thông khác;

+ Đặc thù thứ Hai: các trạm thu giá đặt tại các cửa Hầm đường bộ luôn đảm bảo người dân có quyền lựa chọn (đi qua hầm đường bộ thì trả phí, đi qua đường đèo thì không mất phí),

+ Đặc thù thứ Ba: Việc xây dựng biểu giá dịch vụ sử dụng công trình Hầm đường bộ phải dựa trên sự so sánh về: Tiết kiệm chi phí tiêu hao nhiên liệu, Giảm hao mòn phương tiện, Tiết kiệm thời gian, An toàn... khi đi qua Hầm so với việc đi đường Đèo.


Đơn vị phản hồi: Bộ Giao Thông vận tải

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)