Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Mức chi cho soạn thảo dự thảo điều ước quốc tế là 8 triệu đồng

Thứ sáu, 09-03-2018 | 09:46:00 AM GMT+7 Bản in
(Chinhphu.vn) - Từ ngày 02/04/2018, việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế được thực hiện theo quy định tại Thông tư 13/2018/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành.

 

Ảnh minh họa

Thông tư quy định rõ một số chế độ, mức chi có tính chất đặc thù phục vụ công tác điều ước quốc tế, công tác thỏa thuận quốc tế.

 Theo đó, đối với công tác nghiên cứu, xây dựng phương án đàm phán, ký, phê chuẩn, phê duyệt, gia nhập, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, chấm dứt hiệu lực, từ bỏ, rút khỏi, tạm đình chỉ thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế; báo cáo đánh giá tác động chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế - xã hội và các tác động khác của điều ước quốc tế; báo cáo rà soát, so sánh điều ước quốc tế với pháp luật trong nước và các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên… mức chi: 10.000.000 đồng/báo cáo.

 Đối với các điều ước quốc tế liên quan đến nhiều Bộ, lĩnh vực khác nhau thì việc nghiên cứu, đề xuất phương án đàm phán, ký, phê chuẩn, phê duyệt, gia nhập, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, chấm dứt hiệu lực, từ bỏ, rút khỏi, tạm đình chỉ thực hiện điều ước quốc tế đối với mỗi Bộ, lĩnh vực được chi tương ứng với mức chi cho 01 báo cáo nêu trên.

 Về chi soạn thảo điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế: Soạn thảo mới dự thảo điều ước quốc tế mức chi 8.000.000 đồng/dự thảo văn bản; soạn thảo dự thảo điều ước quốc tế sửa đổi, bổ sung, gia hạn; dự thảo thỏa thuận quốc tế, mức chi 5.000.000 đồng/dự thảo văn bản.

 Đối với báo cáo về tình hình ký kết và thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế: Báo cáo tình hình ký kết và thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế trình Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Chủ tịch nước 8.000.000 đồng/báo cáo; báo cáo tình hình ký kết và thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế định kỳ hàng năm của các Bộ, ngành 5.000.000 đồng/báo cáo; báo cáo tình hình ký kết và thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế theo chuyên đề hoặc đột xuất 3.000.000 đồng/báo cáo.

 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/4/2018.

 Theo Lan Phương(Báo chính phủ)

 

Ý kiến bạn đọc (0)