Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Từ ngày
Đến ngày
Nội dung kiến nghị Đơn vị kiến nghị Công văn / ngày tháng Đơn vị phản hồi Công văn / ngày tháng Tình trạng
Do vướng Luật Đất đai năm 2013, doanh nghiệp cần đất nuôi tôm thì không mua được, hàng ngàn hecta đất ở Sóc Trăng đang thế chấp tại các tổ chức tín dụng (vì chờ cơ chế chính sách chậm sửa đổi) bị bỏ hoang, mua không được, thuê không được, không khai thác được. Đất nuôi tôm đang thế chấp bỏ hoang gần chục năm nay gây lãng phí rất lớn. Năm 2012 đất được cấp nuôi tôm hết thời hạn không chuyển được thời hạn mới vì đang thế chấp bị nợ xấu, bán nợ chờ tòa thụ lý. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng

0874/PTM - VP

20/04/2017

Bộ Tài nguyên và Môi trường

2287/BTNMT - PC

10/05/2017

Đã phản hồi
Một số quy định trong Nghị định 203/2013/NĐ-CP còn bất cập, chưa phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường của doanh nghiệp. Cty TNHH xây dựng tổng hợp Minh Đức

0874/PTM - VP

20/04/2017

Bộ Tài nguyên và Môi trường

2287/BTNMT - PC

10/05/2017

Đã phản hồi
Xin được nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo khối lượng khai thác thực tế hàng năm. Cty TNHH xây dựng tổng hợp Minh Đức

0874/PTM - VP

20/04/2017

Bộ Tài nguyên và Môi trường

2287/BTNMT - PC

10/05/2017

Đã phản hồi
Bộ TN & MT nhanh chóng phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền liên quan và với các nhà sản xuất ô tô để có quy định khả thi và phù hợp hướng dẫn thực hiện Quyết định 16 như lộ trình cần thiết. (Quyết định số 16/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thay thế Quyết định 50/2013/QĐ-TTg về những sản phẩm không sử dụng được nữa (ELP) và việc thu gom và xử lý có liên quan) VBF (Nhóm công tác công nghiệp ô tô & xe máy)

0874/PTM - VP

20/04/2017

Bộ Tài nguyên và Môi trường

2287/BTNMT - PC

10/05/2017

Đã phản hồi
Phát triển nông nghiệp. Cân bằng việc làm ở khu vực nông thôn JBAV (Hiệp hội doanh nghiệp Nhật bản tại Việt Nam)

0874/PTM - VP

20/04/2017

Bộ Nông nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

3942/BNN - QLDN

15/05/2017

Đã phản hồi
Đề nghị điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển mía đường đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Hiệp hội mía đường Việt Nam

0874/PTM - VP

20/04/2017

Bộ Nông nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

3942/BNN - QLDN

15/05/2017

Đã phản hồi
Ban hành kịp thời văn bản pháp quy hướng dẫn cho doanh nghiệp ngành cao su quản lý gỗ cao su bền vững theo quy định của pháp luật Việt Nam và quốc tế và cấp giấy chứng nhận nguồn gốc hợp pháp của gỗ cao su nhằm tận dụng hiệu quả nguồn nguyên liệu gỗ từ các vườn cao su thanh lý và mở rộng thị trường xuất khẩu. Hiệp hội Cao su Việt Nam

0874/PTM - VP

20/04/2017

Bộ Nông nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

3942/BNN - QLDN

15/05/2017

Đã phản hồi
Tạo điều kiện và tích cực phối hợp để xây dựng tiêu chuẩn quốc gia đối với nguyên liệu mủ cao su đầu vào nhằm quản lý chặt chẽ chất lượng sản phẩm và nâng cao giá trị cho cao su Việt Nam. Hiệp hội Cao su Việt Nam

0874/PTM - VP

20/04/2017

Bộ Nông nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

3942/BNN - QLDN

15/05/2017

Đã phản hồi
Hệ thống truy xuất nguồn gốc đối với an toàn thực phẩm JBAV (Hiệp hội doanh nghiệp Nhật bản tại Việt Nam)

0874/PTM - VP

20/04/2017

Bộ Nông nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

3942/BNN - QLDN

15/05/2017

Đã phản hồi
Đề nghị Chính phủ tiếp tục xem xét miễn visa cho công dân các nước là thị trường trọng điểm của Du lịch Việt Nam. Hiệp hội du lịch Việt Nam

0874/PTM - VP

20/04/2017

Bộ Ngoại giao

1752/BNG - LS

15/05/2017

Đã phản hồi
Từ ngày
Đến ngày