Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Từ ngày
Đến ngày
Nội dung kiến nghị Đơn vị kiến nghị Công văn / ngày tháng Đơn vị phản hồi Công văn / ngày tháng Tình trạng
Quy định về chi phí Cổ phần hóa (CPH) Tập đoàn Điện lực Việt Nam

0874/PTM-VP

20/04/2017

Bộ Tài chính

6117/BTC-CST

11/05/2017

Đã phản hồi
Quy định về định giá tài sản: Hiện nay, các văn bản quy phạm pháp luật chưa có hướng dẫn cụ thể về một số nội dung liên quan đến việc định giá tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dụng của ngành điện và không có trên thị trường khi thực hiện xác định giá trị doanh nghiệp. Đề nghị xem xét bổ sung quy định để thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp khi CPH. Tập đoàn Điện lực Việt Nam

0874/PTM-VP

20/04/2017

Bộ Tài chính

6117/BTC-CST

11/05/2017

Đã phản hồi
Đề nghị xem xét quy định phân cấp cho Hội đồng thành viên các Tập đoàn kinh tế nhà nước được quyết định lựa chọn tổ chức tư vấn cổ phần hóa, quyết định công bố GTDN và báo cáo Bộ quản lý ngành. Tập đoàn Điện lực Việt Nam

0874/PTM-VP

20/04/2017

Bộ Tài chính

6117/BTC-CST

11/05/2017

Đã phản hồi
Cần tăng cường các giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc

0874/PTM-VP

20/04/2017

Bộ Tài chính; Bộ xây dựng

6117/BTC-CST; 1036/BXD - PC

11/05/2017

Đã phản hồi
Đề nghị cơ quan quản lý cần sớm hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật đồng thời đảm bảo các quy định là phù hợp, rõ ràng, tạo điều kiện cho sự phát triển của doanh nghiệp. Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam

0874/PTM-VP

20/04/2017

Bộ Tài chính

6117/BTC-CST

11/05/2017

Đã phản hồi
Hiệp hội đã có nhiều văn bản, kiến nghị với các cơ quan quản lý nhà nước nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp nhất là vấn đề thuế tiêu thụ đặc biệt và điều kiện kinh doanh... Một số ý kiến của Hiệp hội đã được các cơ quan nhà nước tiếp thu để hoàn thiện các chinh sách, văn bản quy phạm pháp luật. Tuy nhiên, vẫn còn một số biểu hiện chưa thực sự mang tính phục vụ doanh nghiệp, trong đó có việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của một số bộ vẫn mang tính cục bộ, sao cho thuận lợi quản lý của mình là chính; hoạt động phối hợp giữa các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của doanh nghiệp còn chưa chặt chẽ, đôi khi còn xuất hiện những mâu thuẫn trong đánh giá doanh nghiệp; một số quy định được cơ quan quản lý nhà nước đưa ra chưa phù hợp với thực tế khách quan. Hiệp hội bia rượu nước giải khát Việt Nam

0874/PTM-VP

20/04/2017

Bộ Tài chính

6117/BTC-CST

11/05/2017

Đã phản hồi
Sửa đổi chính sách về đất đai cho phép các doanh nghiệp hạ tầng khu công nghiệp (trong trường hợp được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất hoặc Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm) và doanh nghiệp thứ cấp được phép thế chấp quyền sử dụng đất để vay vốn ngân hàng và huy động vốn dài hạn; Tạo cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận đất sản xuất trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và cho phép áp dụng thời hạn thanh toán tiền thuê đất linh hoạt để phù hợp với nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp nhỏ và vừa Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa

0874/PTM-VP

20/04/2017

Bộ Tài chính

6117/BTC-CST

11/05/2017

Phản hồi chưa đầy đủ
Đề nghị Chính phủ xem xét lại sự cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư sản xuất tại Việt Nam và các doanh nghiệp đầu tư sản xuất trong nước. Các doanh nghiệp nước ngoài vốn được hưởng ưu đãi rất nhiều. Do vậy, để Doanh nghiệp trong nước phát triển nên có cơ chế, chính sách miễn thuế thuê đất cho Doanh nghiệp tạo công ăn việc làm cho một số lượng lao động nhất định và nộp được số thuế nhất định do Nhà nước qui định. Gắn thuế theo doanh thu, theo thu nhập để quản lý doanh nghiệp thì hiệu quả và khuyến khích được doanh nghiệp trong nước nộp thuế đầy đủ. Hiệp hội Phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam

0874/PTM-VP

20/04/2017

Bộ Tài chính

6117/BTC-CST

11/05/2017

Đã phản hồi
Đề nghị Chính phủ chỉ đạo, đẩy nhanh việc thực hiện Quỹ hỗ trợ DNNVV, quỹ đổi mới Công nghệ quốc gia; chỉ đạo hệ thống tín dụng ngân hàng tạo điều kịên thuận lợi trong việc cho doanh nghiệp vay vốn. Bảo đảm quyền kinh doanh, quyền bình đẳng giữa các loại hình doanh nghiệp. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang

0874/PTM-VP

20/04/2017

Bộ Tài chính

6117/BTC-CST

11/05/2017

Đã phản hồi
Đề xuất Chính phủ có chính sách thu hút doanh nghiệp xã hội hoặc có chương trình cho vay lãi suất thấp để cải thiện môi trường sống cho dân Việt Nam và cho doanh nghiệp, cần tăng phí môi trường nước và rác ở đô thị thành phố (trừ huyện nghèo, xã nghèo, vùng đặc biệt khó khăn) hoặc vay vốn để xử lý chất thải, đảm bảo môi trường tốt mới thu hút được khách du lịch. Vì ngành du lịch là ngành mũi nhọn mà sản xuất bẩn, nước bẩn, rác bẩn, không khí hít thở bẩn thì không ai đến để du lịch, người dân bị ung thư và các mầm bệnh chưa phát, chưa biết là bao nhiêu nữa trong 5-10 năm tới chỉ có gia tăng thêm, rất cần có giải pháp kéo giảm xuống nêu không đầu tư từ hôm nay. Xây dựng chiến lược môi trường biển Việt Nam: Quảng Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Phú Quốc, Vũng Tàu, Mũi Né… thành những “Bãi biển sạch”. Các thành phố lớn chưa có giải pháp tích cực hơn để xử lý rác và ô nhiễm không khí, nếu giải quyết tốt các vấn đề nói trên thì mới thu hút được đầu tư và khách du lịch quốc tế. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng

0874/PTM-VP

20/04/2017

Bộ Tài chính

6117/BTC-CST

11/05/2017

Đã phản hồi
Từ ngày
Đến ngày