Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Từ ngày
Đến ngày
Nội dung kiến nghị Đơn vị kiến nghị Công văn / ngày tháng Đơn vị phản hồi Công văn / ngày tháng Tình trạng
Hiện nay rất cần có chính sách huy động ngoại tệ phục vụ phát triển kinh tế Việt Nam. Cần sớm có chính sách lãi suất phù hợp (thấp) như trước đây nhằm huy động ngoại tệ cho nền kinh tế lâu dài ổn định và cho vay ngoại tệ đối với doanh nghiệp xuất khẩu để thu hút tiền nhàn rỗi ngoại tệ trong dân hiện nay còn rất lớn bị găm giữ và khi cần họ bán ở thị trường tự do, không đem vô bán ở Ngân hàng gây xáo trộn (cho buôn lậu vơ vét) khi có biến động vàng và ngoại tệ, Nhà nước không để thiếu ngoại tệ can thiệp. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng

0874/PTM - VP

20/04/2017

Ngân Hàng nhà nước

3317/NHNN - VP

09/05/2017

Đã phản hồi
Về tỷ giá VNĐ/USD VCCI Hải Phòng

0874/PTM - VP

20/04/2017

Ngân Hàng nhà nước

3317/NHNN - VP

09/05/2017

Đã phản hồi
Đề nghị Chính phủ cho phép VDB xử lý nợ xấu cho doanh nghiệp vận tải theo cơ chế thị trường như: bán nợ cho Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC), Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam

0874/PTM - VP

20/04/2017

Ngân Hàng nhà nước

3317/NHNN - VP

09/05/2017

Đã phản hồi
Đề xuất xem xét xây dựng Chương trình cho vay đổi mới công nghệ đối với DNNVV với lãi suất và thời gian hoàn vốn phù hợp để giúp doanh nghiệp thay đổi công nghệ hiện đại, tăng năng lực cạnh tranh của Việt Nam. Đề xuất Chính phủ hỗ trợ lãi suất từ 1-2% theo chương trình Quốc gia. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng

0874/PTM - VP

20/04/2017

Ngân Hàng nhà nước

3317/NHNN - VP

09/05/2017

Đã phản hồi
Khó khăn trong tiếp cận vốn. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa

0874/PTM - VP

20/04/2017

Ngân Hàng nhà nước

3317/NHNN - VP

09/05/2017

Đã phản hồi
Nguồn vốn vay của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn: Các ngân hàng có xu hướng thắt chặt vốn tín dụng, định mức cho vay giảm sút, do cân đối với thực trạng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp . Tổng Cty xây dựng Trường sơn/Bộ QP

0874/PTM - VP

20/04/2017

Ngân Hàng nhà nước

3317/NHNN - VP

09/05/2017

Đã phản hồi
Khó khăn trong tiếp cận đất đai. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa

0874/PTM-VP

20/04/2017

Bộ Xây dựng; UBND Tỉnh Thanh hóa

1036/BXD - PC; 4966/UBND - THKH

10/05/2017

Đã phản hồi
Một số quy định về thủ tục mua bán nhà ở XH theo NĐ số 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở XH chưa phù hợp thực tế, gây khó khăn cho chủ đầu tư và người mua nhà Công ty CP tập đoàn CEO/Hà Nội

0874/PTM-VP

20/04/2017

Bộ Xây dựng

1036/BXD - PC

10/05/2017

Đã phản hồi
Quy định pháp luật về kinh doanh nhà ở, công trình hình thành trong tương lai (Luật kinh doanh bất dộng sản năm 2014) cần xem xét sửa đổi Công ty CP tập đoàn CEO/Hà Nội

0874/PTM-VP

20/04/2017

Bộ Xây dựng

1036/BXD - PC

10/05/2017

Đã phản hồi
Quy định pháp luật đối với Bất động sản (BĐS) nghỉ dưỡng Công ty CP tập đoàn CEO/Hà Nội

0874/PTM-VP

20/04/2017

Bộ Xây dựng; Bộ Tài nguyên và Môi trường

1036/BXD - PC; 2287/BTNMT - PC

10/05/2017

Đã phản hồi
Từ ngày
Đến ngày