Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Từ ngày
Đến ngày
Nội dung kiến nghị Đơn vị kiến nghị Công văn / ngày tháng Đơn vị phản hồi Công văn / ngày tháng Tình trạng
Một số khó khăn của Doanh nghiệp chậm được giải quyết Hiệp hội Doanh nghiệp Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

0874/PTM-VP

20/04/2017

Bộ Xây dựng; Bộ Tài nguyên và Môi trường

1036/BXD - PC; 2287/BTNMT - PC

10/05/2017

Đã phản hồi
- Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, các địa phương cần nghiên cứu cải tiến rút gọn các thủ tục hành chính liên quan đến việc giao đất, cấp GCNQSD đất, giấy phép xây dựng cho các doanh nghiệp. - Các địa phương khi cấp phép cho các doanh nghiệp đầu tư vào các khu công nghiệp cần có sự nghiên cứu, quy hoạch, phân khu cho từng lĩnh vực, ngành nghề khác nhau để tránh sự ảnh hưởng, tác động đến nhau về môi trường sản xuất. - Cần kiên quyết trong việc xử lý các đơn vị sản xuất gây ô nhiễm môi trường nói chung và môi trường các khu công nghiệp nói riêng. - Cần có sự nghiên cứu kỹ khi ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế chính sách. - Tăng cường đối thoại với doanh nghiệp ở từng cấp chính quyền để kịp thời nắm bắt, giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Công ty CP Dược phẩm Hà Nam (Nam định)

0874/PTM-VP

20/04/2017

Bộ Xây dựng; Bộ Tài nguyên và Môi trường

1036/BXD - PC; 2287/BTNMT - PC

10/05/2017

Đã phản hồi
Tỉnh cần sớm có Trung tâm hành chính công để giải quyết các thủ tục kịp thời cho doanh nghiệp. Công ty TNHH Mai Linh – Thanh Hóa

0874/PTM-VP

20/04/2017

UBND tỉnh Thanh Hóa

4976/UBND - THKH

10/05/2017

Đã phản hồi
Điện lực Thanh Hóa chưa tạo được điều kiện cho các Công ty mua bán điện. Đặc biệt việc cấp máy Biến áp cho các công ty không đáp ứng được kịp theo quy định của Chính phủ. Công ty Điện năng Hải Châu

0874/PTM-VP

20/04/2017

UBND tỉnh Thanh Hóa

4976/UBND - THKH

10/05/2017

Đã phản hồi
Khó khăn trong thủ tục hành chính. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa

0874/PTM-VP

20/04/2017

UBND tỉnh Thanh Hóa

4976/UBND - THKH

10/05/2017

Đã phản hồi
Chậm thanh toán tiền công trình cho doanh nghiệp. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa

0874/PTM-VP

20/04/2017

UBND tỉnh Thanh Hóa

4976/UBND - THKH

16/06/2017

Đã phản hồi
Xây dựng quy hoạch các cụm công nghiệp quy mô nhỏ tại các khu vực, địa phương để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp lập nghiệp và phát triển sản xuất – kinh doanh ngay tại địa phương, tiếp tục hoàn chỉnh hạ tầng các khu công nghiệp và các cụm công nghiệp để tạo điều kiện thuận lợi và kịp thời mặt bằng sản xuất cho các nhà đầu tư. Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam

0874/PTM-VP

20/04/2017

UBND tỉnh Thanh Hóa; UBND TP Hà nội

4976/UBND - THKH; 2378/UBND - KT

10/05/2017

Đã phản hồi
Về quyết định đơn phương thu hồi trước thời hạn đất giao theo hợp đồng thỏa thuận đầu tư, khai thác và chuyển giao của Ủy ban nhân dân phường Bắc Sơn, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng xuất nhập khẩu SIAAI (515 B6, chung cư Xi măng Hữu nghị, phường Vân Phú, Việt Trì, Phú Thọ)

0874/PTM-VP

20/04/2017

UBND tỉnh Thái Nguyên; Bộ tài nguyên và Môi trường

1778/UBND - CNN; 2287/BTNMT - PC

10/05/2017

Đã phản hồi
Tình hình thực hiện cải cách thủ tục hành chính của Cục thuế tỉnh Bắc Giang chưa đồng bộ, còn chồng chéo làm ảnh hưởng đến thực thi nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp. Công ty TNHH Amway Việt Nam

0874/PTM-VP

20/04/2017

UBND tỉnh Bắc Giang

1543/UBND - KT

12/05/2017

Đã phản hồi
Các Sở, ngành, đơn vị, chưa thực sự coi trọng vai trò cũng như vị trí của Hiệp hội trong nền kinh tế, việc tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị của Hiệp hội còn mang tính chất qua loa, phiến diện. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang

0874/PTM-VP

20/04/2017

UBND tỉnh Bắc Giang

1543/UBND - KT

12/05/2017

Đã phản hồi
Từ ngày
Đến ngày