Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Từ ngày
Đến ngày
Nội dung kiến nghị Đơn vị kiến nghị Công văn / ngày tháng Đơn vị phản hồi Công văn / ngày tháng Tình trạng
Đề nghị Chính phủ cho phép VDB xử lý nợ xấu cho doanh nghiệp vận tải theo cơ chế thị trường như: bán nợ cho Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC), Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam

0874/PTM - VP

20/04/2017

Ngân Hàng nhà nước

3317/NHNN - VP

09/05/2017

Đã phản hồi
Đề xuất xem xét xây dựng Chương trình cho vay đổi mới công nghệ đối với DNNVV với lãi suất và thời gian hoàn vốn phù hợp để giúp doanh nghiệp thay đổi công nghệ hiện đại, tăng năng lực cạnh tranh của Việt Nam. Đề xuất Chính phủ hỗ trợ lãi suất từ 1-2% theo chương trình Quốc gia. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng

0874/PTM - VP

20/04/2017

Ngân Hàng nhà nước

3317/NHNN - VP

09/05/2017

Đã phản hồi
Khó khăn trong tiếp cận vốn. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa

0874/PTM - VP

20/04/2017

Ngân Hàng nhà nước

3317/NHNN - VP

09/05/2017

Đã phản hồi
Nguồn vốn vay của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn: Các ngân hàng có xu hướng thắt chặt vốn tín dụng, định mức cho vay giảm sút, do cân đối với thực trạng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp . Tổng Cty xây dựng Trường sơn/Bộ QP

0874/PTM - VP

20/04/2017

Ngân Hàng nhà nước

3317/NHNN - VP

09/05/2017

Đã phản hồi
Khó khăn trong tiếp cận đất đai. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa

0874/PTM-VP

20/04/2017

Bộ Xây dựng; UBND Tỉnh Thanh hóa

1036/BXD - PC; 4966/UBND - THKH

10/05/2017

Đã phản hồi
Một số quy định về thủ tục mua bán nhà ở XH theo NĐ số 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở XH chưa phù hợp thực tế, gây khó khăn cho chủ đầu tư và người mua nhà Công ty CP tập đoàn CEO/Hà Nội

0874/PTM-VP

20/04/2017

Bộ Xây dựng

1036/BXD - PC

10/05/2017

Đã phản hồi
Quy định pháp luật về kinh doanh nhà ở, công trình hình thành trong tương lai (Luật kinh doanh bất dộng sản năm 2014) cần xem xét sửa đổi Công ty CP tập đoàn CEO/Hà Nội

0874/PTM-VP

20/04/2017

Bộ Xây dựng

1036/BXD - PC

10/05/2017

Đã phản hồi
Quy định pháp luật đối với Bất động sản (BĐS) nghỉ dưỡng Công ty CP tập đoàn CEO/Hà Nội

0874/PTM-VP

20/04/2017

Bộ Xây dựng; Bộ Tài nguyên và Môi trường

1036/BXD - PC; 2287/BTNMT - PC

10/05/2017

Đã phản hồi
Một số khó khăn của Doanh nghiệp chậm được giải quyết Hiệp hội Doanh nghiệp Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

0874/PTM-VP

20/04/2017

Bộ Xây dựng; Bộ Tài nguyên và Môi trường

1036/BXD - PC; 2287/BTNMT - PC

10/05/2017

Đã phản hồi
- Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, các địa phương cần nghiên cứu cải tiến rút gọn các thủ tục hành chính liên quan đến việc giao đất, cấp GCNQSD đất, giấy phép xây dựng cho các doanh nghiệp. - Các địa phương khi cấp phép cho các doanh nghiệp đầu tư vào các khu công nghiệp cần có sự nghiên cứu, quy hoạch, phân khu cho từng lĩnh vực, ngành nghề khác nhau để tránh sự ảnh hưởng, tác động đến nhau về môi trường sản xuất. - Cần kiên quyết trong việc xử lý các đơn vị sản xuất gây ô nhiễm môi trường nói chung và môi trường các khu công nghiệp nói riêng. - Cần có sự nghiên cứu kỹ khi ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế chính sách. - Tăng cường đối thoại với doanh nghiệp ở từng cấp chính quyền để kịp thời nắm bắt, giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Công ty CP Dược phẩm Hà Nam (Nam định)

0874/PTM-VP

20/04/2017

Bộ Xây dựng; Bộ Tài nguyên và Môi trường

1036/BXD - PC; 2287/BTNMT - PC

10/05/2017

Đã phản hồi
Từ ngày
Đến ngày