Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Từ ngày
Đến ngày
Nội dung kiến nghị Đơn vị kiến nghị Công văn / ngày tháng Đơn vị phản hồi Công văn / ngày tháng Tình trạng
Những thay đổi trong định nghĩa: yêu cầu về bằng cấp. Lý lịch tư pháp (Local police clearance certificate requirement) Thiếu hướng dẫn: - Những người lưu chuyển trong nội bộ công ty được yêu cầu làm việc theo hợp đồng lao động địa phương bởi Sở Tư pháp - Thông tư 35/2016-TT-BCT qui định chi tiết việc lưu chuyển nhân sự nội bộ tới Việt Nam cho các công ty nước ngoài hoạt động tại một trong 11 lĩnh vực dịch vụ được chỉ định trong các cam kết gia nhập WTO của Việt Nam VFB (Nhóm công tác nguồn lực)

0874/PTM - VP

20/04/2017

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

1833/ LĐTBXH - PC

12/05/2017

Đã phản hồi
Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho người lao động Amcham (Phòng TM Hoa Kỳ tại VN)

0874/PTM - VP

20/04/2017

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

1833/ LĐTBXH - PC

12/05/2017

Đã phản hồi
Điều chỉnh các loại thuế phí tương ứng với biến động của giá cả thị trường và xác định Thuế tài nguyên cần dựa trên giá trị thật của tài nguyên làm cơ sở tính thuế. Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Minh Đức

0874/PTM - VP

20/04/2017

Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Yên Bái

880/UBND - TH

08/05/2017

Đã phản hồi
Đề nghị lãnh đạo các địa phương cần coi trọng và tạo điều kiện hơn nữa về mọi mặt cho các Hiệp hội doanh nghiệp được tham gia phản biện cơ chế chính sách mới sẽ ban hành ở địa phương có liên quan đến doanh nghiệp và giám sát, đôn đốc các ngành chức năng thực hiện các đề xuất kiến nghị hợp pháp chính đáng của doanh nghiệp xong trước thời hạn quy định của pháp luật; đồng thời được phản ánh trực tiếp tại hội nghị giao ban hàng tháng của UBND tỉnh. VCCI Hải Phòng

0874/PTM - VP

20/04/2017

Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Yên Bái; UBND Thành phố Hà nội

880/UBND - TH; 2378/UBND - KH&ĐT

08/05/2017

Đã phản hồi
Kiến nghị về việc nhanh chóng hoàn tất quá trình cổ phần hóa HACINCO theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư và người lao động Công ty Luật TNHH Đông Hà Nội

0874/PTM - VP

20/04/2017

UBND TP Hà Nội

2378/UBND - KT

16/05/2017

Đã phản hồi
Đề nghị Chính phủ, các Bộ ngành đề xuất Quốc hội sớm ban hành Luật hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật về xử lý nợ xấu, tăng cường phối hợp tổ chức thực hiện cải cách hành chính (áp dụng quy trình giải quyết thủ tục hành chính công theo chuẩn quốc tế, công khai trên website của các cơ quan quản lý Nhà nước…), nâng cao năng lực chuyên môn của các cán bộ, công chức, viên chức trong công tác cải cách hành chính thông qua việc tập huấn, tìm hiểu kiến thức chuyên môn, kỹ năng xử lý tình huống hành chính, ban hành chế tài xử phạt những hành vi tiêu cực, tăng cường giám sát từ các cơ quan thanh tra giám sát, Ban chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp, VCCI, các doanh nghiệp, tăng tính lan toả, hiệu quả cải cách hành chính, đổi mới quy trình ban hành văn bản dưới Luật theo hướng cụ thể hơn và hạn chế tối đa sự chồng chéo, thiếu đồng bộ. Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam

0874/PTM - VP

20/04/2017

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

4491/BKHĐT - PTDN

02/06/2017

Đã phản hồi
Cần thống nhất quy định về hình thức đấu thầu lựa chọn Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp (GTDN) Tập đoàn Điện lực Việt Nam

0874/PTM - VP

20/04/2017

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

4491/BKHĐT - PTDN

02/06/2017

Đã phản hồi
Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm hoàn thiện Luật về Hội để trình Quốc hội ban hành, tiếp tục hoàn thiện các cơ chế chính sách về Hội, tổ chức quản lý hoạt động hội … đáp ứng được các yêu cầu của sự phát triển của đất nước, phù hợp với thông lệ quốc tế, tạo thêm điều kiện, giao thêm chức năng hoạt động cho Hội. Tạo điều kiện cho Hội nghề nghiệp được phát triển và mở rộng hợp tác với các tổ chức quốc tế, một mặt đảm bảo lợi ích quốc gia, đồng thời tạo cơ hội để học tập kinh nghiệm, tranh thủ sự hỗ trợ của tổ chức quốc tế là biện pháp thiết thực, nhanh và hiệu quả cho các tổ chức nghề nghiệp quốc tế hoạt động ở Việt Nam cũng chính là giúp các Hội nghề nghiệp phát triển nhanh, sớm hội nhập quốc tế và được quốc tế thừa nhận. Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam

0874/PTM - VP

20/04/2017

Bộ Nội Vụ

2878/BNV - TCPCP

31/05/2017

Đã phản hồi
Kiến nghị Bộ Tài chính sớm có hướng dẫn cho trường hợp thủ tục hải quan đối với xe ô tô đầu kéo (trong đó có tính đến thực tế về tính chất của loại hàng hóa này để yêu cầu giấy tờ phù hợp) để Công ty có thể sớm thông quan, giảm thiểu những tổn thất mà Công ty đang phải gánh chịu Công ty TNHH Mega Preight Logistics

13/01/2017

Bộ Tài chính

Chưa phản hồi
Đề nghị Chính phủ miễn thuế GTGT cho các thiết bị, máy móc, công nghệ, vvv phục vụ sản xuất nông nghiệp Công ty CP phát triển chăn nuôi Hòa Phát, Công ty CP gia cầm Hòa Phát

13/01/2017

Bộ Tài Chính

Chưa phản hồi
Từ ngày
Đến ngày