Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Từ ngày
Đến ngày
Nội dung kiến nghị Đơn vị kiến nghị Công văn / ngày tháng Đơn vị phản hồi Công văn / ngày tháng Tình trạng
Văn phòng Chính phủ có công văn số 3825/VPCP-V.I (“Công Văn 3825”) thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính Phủ v/v xử lý thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu. Về vấn đề này, đại diện cho các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh sản phẩm thuốc lá hợp pháp tại Việt Nam, Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam xin có báo cáo kiến nghị gấp như sau: Hiệp hội thuốc lá Việt Nam

1389/PTM - VP

13/06/2017

- Thủ tướng Chính phủ - Văn phòng Chính phủ - Bộ Công Thương

Chưa phản hồi
Nguyện vọng về mức lương tối thiểu 2018 Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản

1389/PTM - VP

13/06/2017

Bộ Lao động Thương binh và xã hội

1870/LĐTBXH - LĐTL

16/05/2017

Đã phản hồi
Bất cập trong lựa chọn nhà thầu thi công các dự án do Công ty Mẹ - Tổng công ty Sông Đà đầu tư: Theo qui định về đấu thầu hiện nay, các doanh nghiệp có vốn góp trên 30% của Công ty Mẹ không được tham gia đấu thầu các gói thầu của dự án do Công ty Mẹ đầu tư. Điều này sẽ cản trở việc tạo công ăn việc làm cho các đơn vị thành viên thông qua việc đầu tư dự án của Công ty Mẹ. Tổng Công ty Sông Đà kiến nghị sửa đổi qui định về đấu thầu, để cho phép các đơn vị trong tổ hợp Công ty mẹ - con được tham gia đấu thầu bình đẳng như các doanh nghiệp khác đối với các gói thầu tại các dự án do Công ty mẹ đầu tư. Tổng công ty Sông Đà

1389/PTM - VP

13/06/2017

Bộ Xây dựng

Chưa phản hồi
Vướng mắc trong việc đầu tư dự án mở rộng hầm đường bộ qua Đèo Ngang theo hình thức PPP: Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư tại văn bản 1654/TTg-KTN ngày 15/9/2015 và văn bản số 159/TTg-KTN ngày 27/01/2016; Bộ Giao thông Vận tải đã phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 999/QĐ-BGTVT ngày 01/4/2016 và ký Thỏa thuận đầu tư ngày 11/8/2016. Nhưng đến khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư thì các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền lại đề nghị đánh giá lại sự cần thiết đầu tư của dự án và đề nghị chưa thực hiện đầu tư trong giai đoạn này. Để chuẩn bị hồ sơ đăng ký giấy chứng nhận đầu tư của dự án, Tổng công ty phải bỏ ra rất nhiều thời gian, công sức cũng như chi phí để thực hiện các công việc như xin chủ trương đầu tư, lập FS, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, xin chấp thuận khung chính sách đền bù, di dân tái định cư,…Việc dừng chưa thực hiện đầu tư Dự án đã làm ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch đầu tư, sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và đồng thời cũng sẽ gây tổn thất về kinh tế cho Tổng công ty cũng như của Nhà nước Tổng công ty Sông Đà

1389/PTM - VP

13/06/2017

Bộ Kế hoạch và Đầu tư UBND tỉnh

Chưa phản hồi
Những bất cập trong việc quản lý, vận hành các dự án PPP giao thông Tổng Công ty Sông Đà

1389/PTM - VP

13/06/2017

Bộ Giao Thông Vận tải UBND tỉnh Hà Tĩnh UBND tỉnh Quảng Bình

Chưa phản hồi
Thanh toán tiền thuế GTGT: Khi Chủ đầu tư thanh toán bằng vốn vay, ngân hàng chỉ chấp thuận thanh toán giá trị trước thuế, còn phần thuế thanh toán từ vốn của Chủ đầu tư. Tuy nhiên, nhiều Chủ đầu tư không thanh toán kịp thời giá trị này trong khi nhà thầu phải nộp thuế GTGT ngay sau khi xuất hóa đơn tài chính (ví dụ công trình thủy điện Tuyên Quang chủ đầu tư chậm thanh toán tiền thuế lên đến hơn 40 tỷ đồng kéo dài trong hơn 3 năm: từ 2008 đến 2012). Tổng Công ty Sông Đà

1389/PTM - VP

13/06/2017

Bộ Tài chính

Chưa phản hồi
Về dự toán các chi phí khác ngoài xây dựng và lắp đặt thiết bị: Tổng Công ty Sông Đà

1389/PTM - VP

13/06/2017

Bộ Xây dựng

Chưa phản hồi
Nợ đọng giá trị hoàn thành: Nhà thầu xuất hóa đơn 100% giá trị nghiệm thu, chủ đầu tư thanh toán 92% giá trị nghiệm thu hoàn thành (92% giá trị theo hóa đơn xuất) còn 8% giữ lại (chờ quyết toán 5%, chờ BH 3%). Đối với công trình lớn trọng điểm như thủy điện Sơn La, thủy điện Lai Châu thực hiện theo cơ chế đặc thù tỉ lệ giữ lại chỉ 3% nhưng tổng số tiền giữ lại từ khi khởi công đến khi hoàn thành cũng lên đến hàng trăm tỷ đồng. Nếu thanh toán chờ quyết toán bằng bảo lãnh thì phí bảo lãnh cũng chiếm tỉ trọng tương đối lớn trong chi phí của nhà thầu, chưa kể khó khăn khi ngân hàng chấp thuận bảo lãnh. Nếu Chủ đầu tư không chấp thuận bảo lãnh hoặc nhà thầu không được ngân hàng bảo lãnh thì nợ đọng luôn luôn từ 3% đến 8% giá trị đã hoàn thành, điều này là khó khăn lớn và gây thiệt hại về kinh tế cho nhà thầu, Tổng Công ty Sông Đà đề nghị: - Chính phủ và các Bộ ngành bổ sung và hoàn thiện các văn bản qui định trong quản lý đầu tư xây dựng, tăng cường công tác quản lý, đảm bảo khi đầu tư không bị vướng mắc về các thủ tục và chỉ được đầu tư khi bố trí đủ vốn. - Chính phủ cần có qui định chế tài: Chủ đầu tư phải mở LC thanh toán cho nhà thầu để tránh nợ đọng kép dài. Tổng Công ty Sông Đà

1389/PTM - VP

13/06/2017

Bộ Xây dựng; Bộ Tài chính; Bộ Công Thương

Chưa phản hồi
Về Đầu tư sang Lào Tổng Công ty Sông Đà

1389/PTM - VP

13/06/2017

Bộ Công Thương Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bộ Ngoại giao Bộ Quốc phòng

Chưa phản hồi
Vướng mắc trong lĩnh vực tài chính Tổng Công ty Sông Đà

1389/PTM - VP

13/06/2017

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bộ Xây dựng

Chưa phản hồi
Từ ngày
Đến ngày