Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Từ ngày
Đến ngày
Nội dung kiến nghị Đơn vị kiến nghị Công văn / ngày tháng Đơn vị phản hồi Công văn / ngày tháng Tình trạng
Tăng cường hoạt động chống hàng gian, hàng giả Hiệp hội doanh nghiệp quận Hải An – TP. Hải Phòng

0874/PTM-VP

20/04/2017

Bộ Tài chính; Bộ Công thương; Bộ Công an

6117/BTC-CST; 4044/BCT-KH; 1016/BCA - V11

11/05/2017

Đã phản hồi
Cho phép Agribank xây dựng kế hoạch cổ phần hóa trong giai đoạn 2017 – 2020 trình NHNN trình Chính phủ phê duyệt để triển khai thực hiện. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

0874/PTM-VP

20/04/2017

Bộ Tài chính

6117/BTC-CST

11/05/2017

Đã phản hồi
- Đề nghị xem xét điều chỉnh giảm bớt các thủ tục trong công tác điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực và đầu tư xây dựng công trình. - Đề nghị thực hiện cơ chế “1 cửa liên thông” giữa điện lực và các cơ quan quản lý nhà nước để tổ chức thực hiện đồng thời các công việc liên quan đến cấp phép với mục tiêu tổng thời gian giải quyết của ngành điện và các cơ quan nhà nước không quá 10 ngày và giảm 1 thủ tục; trong năm 2017 thực hiện thí điểm áp dụng quy trình liên thông này tại thành phố Hồ Chí Minh. Giảm bớt thủ tục “Đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường” đối với các công trình điện trung áp do thực tế các công trình này không làm phát sinh các vấn đề về ô nhiễm môi trường. Quy định về các thủ tục thuộc trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương như Thỏa thuận vị trí cột/trạm điện và hành lang lưới điện, cấp phép thi công công trình xây dựng, kế hoạch bảo vệ môi trường. - Về việc kiểm tra hợp đồng mua bán điện. EVN kiến nghị sửa đổi quy định này như sau: Bỏ quy định trình các tài liệu có liên quan đến việc đàm phán giá điện của các nhà máy điện kèm theo dự thảo Hợp đồng mua bán điện. Sửa đổi thời điểm kiểm tra hợp đồng mua bán điện của Thông tư 56/2014/TT-BCT theo hướng hậu kiểm đối với hợp đồng mua bán điện để đảm bảo thuận lợi cho EVN và đảm bảo tính thống nhất giữa các Thông tư. EVN chỉ có trách nhiệm gửi bản sao Hợp đồng đã ký chính thức để Cục Điều tiết điện lực có căn cứ để kiểm tra việc ký kết, thực hiện các thoả thuận trong hợp đồng sau này. Tập đoàn điện lực Việt Nam

0874/PTM-VP

20/04/2017

Bộ Công thương

4044/BCT - KH

09/05/2017

Đã phản hồi
Đề nghị Bộ Công Thương làm đầu mối tiếp nhận và xử lý thông báo khuyến mại. Công ty Shopee Vietnam

0874/PTM - VP

20/04/2017

Bộ Công thương

4044/BCT - KH

09/05/2017

Đã phản hồi
Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét đối với các dự án đã có trong quy hoạch thì không phải lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và giao Bộ Công Thương thẩm định, quyết định đầu tư dự án. Tập đoàn Điện lực Việt Nam

0874/PTM-VP

20/04/2017

Bộ Công thương; Bộ Xây dựng

4044/BCT - KH

09/05/2017

Đã phản hồi
Các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, đưa ra các giải pháp tinh giản thủ tục hành chính, giảm tối đa các loại giấy phép con không cần thiết cản trở hoạt động của doanh nghiệp, từ đó đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành văn bản và tổ chức thực hiện - Hoàn thiện hơn nữa các chính sách, hành lang pháp lý để tạo ra môi trường kinh doanh lành mạnh, cạnh tranh và cùng phát triển; xây dựng các chế tài đủ mạnh để răn đe các hành vi cạnh tranh không lành mạnh, vi phạm bản quyền SHTT gây ảnh hưởng không tốt đến môi trường kinh doanh và thu hút vốn đầu tư nước ngoài . - Xây dựng và khuyến khích thành lập nhiều quỹ đầu tư, tăng cường khởi nghiệp sáng tạo. Công ty CP công nghệ Mobifon Toàn cầu

0874/PTM-VP

20/04/2017

Bộ Công thương; Bộ Giao thông Vận tải; Bộ Công An

4044/BCT - KH; 1016/BCA - V11; 4926/BGTVT - VP

09/05/2017

Đã phản hồi
Điều kiện kinh doanh dòng xe ô tô Nhóm công tác công nghiệp ô tô và xe máy ( VBF)

0874/PTM-VP

20/04/2017

Bộ Công thương; Bộ Giao thông Vận tải

4044/BCT - KH; 4926/BGTVT - VP

09/05/2017

Đã phản hồi
Cần nâng cao nhận thức xã hội về hoạt động quảng cáo: Hiệp hội cho rằng hiện nay ngành quảng cáo Việt Nam chưa được xã hội và các cơ quan quản lý hiểu và quan tâm đúng mức, về mặt nào đó có phần còn định kiến mà Hiệp hội đã nêu ra qua nhiều báo cáo trong thời gian qua. Do vậy, Hiệp hội rất mong muốn trong thời gian tới việc “Đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương và toàn xã hội về vị trí, vai trò của các ngành công nghiệp văn hóa (trong đó có quảng cáo- HH) trong phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp trong việc đầu tư cho văn hóa như là một phần chiến lược kinh doanh và thể hiện trách nhiệm với xã hội, cộng đồng” như nhiệm vụ và giải pháp chung mà Quyết định 1755/QĐ-TTg đề ra cần được triển khai một cách sâu rộng. Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam

0874/PTM-VP

20/04/2017

Bộ Công thương; Bộ tài nguyên và Môi trường

4044/BCT - KH; 2287/BTNMT - PC

09/05/2017

Đã phản hồi
Quy định về vốn nhà nước tại DNNN và vốn của DNNN đầu tư vào doanh nghiệp. Đề nghị xem xét cần có quy định thống nhất về cách xác định giá trị vốn của Doanh nghiệp Nhà nước tại doanh nghiệp khác. Tập đoàn Điện lực Việt Nam

0874/PTM-VP

20/04/2017

Bộ Công thương

4044/BCT - KH

09/05/2017

Đã phản hồi
Hiện nay, quy định của pháp luật về trách nhiệm đầu tư hệ thống điện trong các dự án kinh doanh bất động sản còn mâu thuẫn nhau, trong đó Luật kinh doanh bất động sản, Luật quy hoạch đô thị, Luật nhà ở quy định trách nhiệm đầu tư là của chủ đầu tư dự án và Luật Điện lực quy định trách nhiệm này là của đơn vị điện lực. Tập đoàn Điện lực Việt Nam

0874/PTM-VP

20/04/2017

Bộ Công thương; Bộ Xây dựng

4044/BCT - KH; 1036/BXD - PC

09/05/2017

Đã phản hồi
Từ ngày
Đến ngày