Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Nghiên cứu đầu tư tuyến đường gom đoạn đi qua Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội theo chỉ giới đường đỏ đã được phê duyệt với mặt cắt ngang B=20,5m.

Chủ nhật, 18-05-2018 | 16:00:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Nghiên cứu đầu tư tuyến đường gom đoạn đi qua Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội theo chỉ giới đường đỏ đã