Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí mua bảo hiểm tàu để thu hút ngư dân tham gia bảo hiểm, bảo vệ quyền lợi ngư dân trước các rủi ro.

Thứ bẩy, 14-12-2017 | 16:31:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí mua bảo hiểm tàu để thu hút ngư dân tham gia bảo hiểm, bảo vệ quyền lợi ngư dân trước các rủi ro.

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Trung tâm hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa - VCCI

Công văn: 3353/PTM - VP, Ngày: 14/12/2017

Nội dung kiến nghị:

Rủi ro đắm tàu và chết thuyền viên đi tàu đánh bắt hải sản cao hơn hẳn so với các loại hình giao thông, hoạt động kinh doanh khác. Vì vậy, mua bảo hiểm tàu là rất cần thiết, giảm bớt gánh nặng cho ngư dân khi có rủi ro xảy ra. Theo quy định tại Nghị định 89/2015/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản có quy định về việc Ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm cho các tàu khai thác hải sản xa bờ, tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ là thành viên tổ đội, hợp tác xã khai thác hải sản, nghiệp đoàn nghề cá và có tổng công suất máy chính từ 90CV trở lên như sau: 

Hỗ trợ hàng năm kinh phí mua bảo hiểm thân tàu, trang thiết bị, ngư lưới cụ trên mỗi tàu (bảo hiểm mọi rủi ro) với mức:

  1. a) 70% kinh phí mua bảo hiểm đối với tàu có tổng công suất máy chính từ 90CV đến dưới 400CV;
  2. b) 90% kinh phí mua bảo hiểm đối với tàu có tổng công suất máy chính từ 400CV trở lên.”

Mặc dù được hỗ trợ đến 90% thì 10% số tiền phí bảo hiểm vẫn là khó khăn đối với ngư dân nên nhiều ngư dân thường bỏ qua không mua bảo  hiểm. Vì vậy, nhiều doanh nghiệp đề xuất là nhà nước hỗ trợ 100% tiền mua bảo hiểm tàu, đổi lại nhà nước có thể bớt tiền hỗ trợ dầu nhớt.  Nghề khai thác hải sản là một trong những nghề có nguy cơ  rủi ro cao. Để khuyến khích ngư dân bám biển, rất mong Nhà nước hỗ trợ 100%  kinh phí mua bảo hiểm tàu để thu hút ngư dân tham gia bảo hiểm, bảo vệ quyền lợi ngư dân trước các rủi ro.


Đơn vị phản hồi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)