Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Từ ngày
Đến ngày
Nội dung kiến nghị Đơn vị kiến nghị Công văn / ngày tháng Đơn vị phản hồi Công văn / ngày tháng Tình trạng
Bổ sung thêm các trường hợp loại trừ tai nạn xảy ra trong quá trình lao động không được coi là TNLĐ: Tai nạn xảy ra do lỗi cố ý của NLĐ, bệnh lý của bản thân NLĐ không phát sinh do điều kiện lao động; Tai nạn xảy ra do lỗi chủ quan của một bên thứ 3 (đánh nhau, xô xát, tai nạn giao thông do sai phạm của bên thứ 3…) + Trường hợp bên có lỗi đã thực hiện trách nhiệm bồi thường, chi trả chi phí y tế đối với NLĐ rồi thì DN ko cần phải thực hiện các chế độ này nữa. Việc bồi thường số tiền phải được ghi nhận bằng văn bản, đối với TNGT thì phải chi nhận vào biên bản điều tra tai nạn giao thông." Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam

3121A/PTM - VP

20/11/2017

Bộ Lao động. Thương binh và Xã hội

1397/LĐTBXH - PC

11/04/2018

Đã phản hồi
Phân cấp mức đóng cho các ngành nghề nên dựa trên mức độ độc hại, nặng nhọc, nguy hiểm Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam

3121A/PTM - VP

20/11/2017

Bộ Lao động. Thương binh và Xã hội

1397/LĐTBXH - PC

11/04/2018

Đã phản hồi
7 nội dung của dự thảo Nghị định về việc người lao động nước ngoài tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam

2360/PTM - VP

21/09/2017

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Chưa phản hồi
Nguyện vọng về mức lương tối thiểu 2018 Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản

1389/PTM - VP

13/06/2017

Bộ Lao động Thương binh và xã hội

1870/LĐTBXH - LĐTL

16/05/2017

Đã phản hồi
Định nghĩa quá trình lương tối thiểu không xác định. Sự cần thiết của việc đầu tư nhằm tăng tính cạnh tranh của Việt Nam và hệ thống xử lý quyết định minh bạch Hiệp hội DN Nhật Bản tại VN

0874/PTM - VP

20/04/2017

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

1833/ LĐTBXH - PC

12/05/2017

Đã phản hồi
Hình phạt với người lãnh đạo đình công bất hợp pháp Tiểu nhóm công tác nguồn nhân lực (VBF)

0874/PTM - VP

20/04/2017

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

1833/ LĐTBXH - PC

12/05/2017

Đã phản hồi
Số giờ làm thêm JBAV (Hiệp hội doanh nghiệp Nhật bản tại Việt Nam)

0874/PTM - VP

20/04/2017

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

1833/ LĐTBXH - PC

12/05/2017

Đã phản hồi
Hướng dẫn quy định về đào tạo đảm bảo an toàn và vệ sinh lao động JBAV (Hiệp hội doanh nghiệp Nhật bản tại Việt Nam)

0874/PTM - VP

20/04/2017

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

1833/ LĐTBXH - PC

12/05/2017

Đã phản hồi
Những thay đổi trong định nghĩa: yêu cầu về bằng cấp. Lý lịch tư pháp (Local police clearance certificate requirement) Thiếu hướng dẫn: - Những người lưu chuyển trong nội bộ công ty được yêu cầu làm việc theo hợp đồng lao động địa phương bởi Sở Tư pháp - Thông tư 35/2016-TT-BCT qui định chi tiết việc lưu chuyển nhân sự nội bộ tới Việt Nam cho các công ty nước ngoài hoạt động tại một trong 11 lĩnh vực dịch vụ được chỉ định trong các cam kết gia nhập WTO của Việt Nam VFB (Nhóm công tác nguồn lực)

0874/PTM - VP

20/04/2017

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

1833/ LĐTBXH - PC

12/05/2017

Đã phản hồi
Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho người lao động Amcham (Phòng TM Hoa Kỳ tại VN)

0874/PTM - VP

20/04/2017

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

1833/ LĐTBXH - PC

12/05/2017

Đã phản hồi
Từ ngày
Đến ngày