Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Từ ngày
Đến ngày
Nội dung kiến nghị Đơn vị kiến nghị Công văn / ngày tháng Đơn vị phản hồi Công văn / ngày tháng Tình trạng
về việc giải quyết chi phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi thành phố thu hồi đất Dự án xây dựng Khu bến thủy nội địa và tập kết vật liệu tại xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Công ty TNHH Toàn Mỹ

1229/PTM - VP

05/06/2018

Ủy ban nhân dân TP Hải Phòng

Chưa phản hồi
Về kiểm soát tải trọng phương tiện Hiệp hội Vận tải Hàng hóa đường bộ Hải Phòng

1064/ PTM - VP

18/05/2018

Bộ Giao thông Vận tải; Ủy ban nhân dân TP Hải Phòng

6733/ BGTVT - ATGT; 8705/BGTVT - KCHT

22/06/2018

Phản hồi chưa đầy đủ
Về thu phí, phí bảo trì đường bộ Hiệp hội Vận tải Hàng hóa đường bộ Hải Phòng

1064/ PTM - VP

18/05/2018

Bộ Giao thông Vận tải; Ủy ban nhân dân TP Hải Phòng

Chưa phản hồi
- Cần khẩn trương ban hành các quy định thực hiện Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa mới có hiệu lực để các doanh nghiệp nhỏ và vừa sớm được tiếp cận với các hỗ trợ của nhà nước giúp cho sản xuất –kinh doanh được thuận lợi. - Để phát triển doanh nghiệp cần có một cơ chế tạo điều kiện hỗ trợ và khuyến khích để các hộ kinh doanh chuyển đổi đăng ký hoạt động theo luật doanh nghiệp. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thái Bình

1064/ PTM - VP

18/05/2018

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

4739/BKHĐT - PTDN

12/07/2018

Đã phản hồi
Công ty TNHH MTV Thiên Phú Thành nộp đơn đăng ký nhãn hiệu Kita’s xâm phạm thương hiệu của công ty Bình Tân Công ty TNHH Sản xuất Hàng tiêu dùng Bình Tân

0707/PTM - VP

12/04/2018

Bộ Khoa học và Công nghệ

1044/BKHCN - TTra

18/04/2018

Đã phản hồi
về thủ tục hành chính của Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế (Cục ATTP) trong việc cấp số XNCB đối với Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Trà lá sen Công ty TNHH XNK Hương Sen Việt Đồng Tháp

0707/PTM - VP

12/04/2018

Bộ Y tế - Cục An toàn thực phẩm

Chưa phản hồi
Hoàn thuế tự vệ thép đã nộp của năm 2016 Công ty CP que hàn Việt Đức

0707/PTM - VP; 4096/BCT - PVTM

12/04/2018

Bộ Công Thương; Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính

2448/TCHQ - PC

07/05/2018

Đã phản hồi
Đề nghị cung cấp thêm các kênh thông tin để doanh nghiệp dễ dàng lấy số liệu xác định giá giao dịch liên kết hàng năm theo Nghị định số 20/2017/NĐ-CP Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ - VCCI

0707/PTM - VP

12/04/2018

Bộ Tài chính

Chưa phản hồi
Góp ý dự thảo lần 9 Quy chế Quản lý và sử dụng thương hiệu quốc gia gạo Việt Nam của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ - VCCI

0707/PTM - VP

12/04/2018

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

3693/BNN - QLDN

17/05/2018

Đã phản hồi
về một số nội dung của Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 về Quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết và Thông tư số 41/2017/TT-BTC ngày 28/04/2017 về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 20/2017/NĐ-CP. Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP (LILAMA)

0477/PTM - VP

19/03/2018

Bộ Tài chính

Chưa phản hồi
Từ ngày
Đến ngày