Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Từ ngày
Đến ngày
Nội dung kiến nghị Đơn vị kiến nghị Công văn / ngày tháng Đơn vị phản hồi Công văn / ngày tháng Tình trạng
Hoàn thuế tự vệ thép đã nộp của năm 2016 Công ty CP que hàn Việt Đức

0707/PTM - VP; 4096/BCT - PVTM

12/04/2018

Bộ Công Thương; Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính

2448/TCHQ - PC

07/05/2018

Đã phản hồi
Đề nghị cung cấp thêm các kênh thông tin để doanh nghiệp dễ dàng lấy số liệu xác định giá giao dịch liên kết hàng năm theo Nghị định số 20/2017/NĐ-CP Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ - VCCI

0707/PTM - VP

12/04/2018

Bộ Tài chính

Chưa phản hồi
Góp ý dự thảo lần 9 Quy chế Quản lý và sử dụng thương hiệu quốc gia gạo Việt Nam của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ - VCCI

0707/PTM - VP

12/04/2018

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Tổng Cục Thuế

3693/BNN - QLDN; 4083/TCT-TTr

17/05/2018

Đã phản hồi
về một số nội dung của Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 về Quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết và Thông tư số 41/2017/TT-BTC ngày 28/04/2017 về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 20/2017/NĐ-CP. Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP (LILAMA)

0477/PTM - VP

19/03/2018

Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính

4056/TCT-DNL

18/10/2018

Đã phản hồi
Thu phí xuất nhập khẩu đối với “hàng lỏng, hàng rời” của UBND TP Hải Phòng Công ty Cổ phần hóa chất Đức Giang - Lào Cai

0228/PTM -VP

09/02/2018

Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân TP Hải Phòng

726/UBND - TCNS

06/02/2018

Đã phản hồi
Việc UBND thành phố Đà Nẵng (TPĐN) có chủ trương thu hồi các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được TP.Đà Nẵng cấp đối với đất có mục đích sử dụng là “đất thương mại dịch vụ”, “đất cơ sở sản xuất, kinh doanh” thời hạn sử dụng đất “lâu dài”; bắt buộc chuyển đổi loại đất trên thành đất có thời hạn sử dụng đất 50 năm, đồng thời yêu cầu hoàn trả tiền sử dụng đất đã giảm 10% trước đây,...; và tạm dừng quyền thực hiện các giao dịch về đất TMDV, SXKD khi chưa chuyển đổi. Các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp TP Đà Nẵng

0228/PTM -VP

09/02/2018

Ủy ban nhân dân TP Đà Nẵng

Chưa phản hồi
Về việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong đấu thầu đối với các công trình quy mô nhỏ dưới 3 tỷ đồng, để giảm bớt thời gian đấu thầu, đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Bình

0228/PTM -VP

09/02/2018

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

2055/BKHĐT - PTDN

02/04/2018

Đã phản hồi
Về vấn đề bất hợp lý trong quyết định bổ sung quy hoạch dự án chế biến tinh bột sắn tại huyện Krông Bông của UBND tỉnh Đắk Lắk. Công ty TNHH Yên Bình Đắk Lắk

3353/PTM - VP

14/12/2017

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

974/UBND-CN; 1283/UBND-CN; 1367/UBND - CN

01/02/2018

Đã phản hồi
Về quyết định dừng xuất khẩu cát trắng theo Công văn số 7406/TCHQ-GSQL ngày 10/11/2017 của Tổng cục hải quan. Công ty CP Đầu tư và khoáng sản Vico - Quảng Trị

3353/PTM - VP

14/12/2017

Bộ Xây dựng Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan)

17/BXD-VLXD; 609/TCHQ-PC

03/01/2018

Đã phản hồi
Nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí mua bảo hiểm tàu để thu hút ngư dân tham gia bảo hiểm, bảo vệ quyền lợi ngư dân trước các rủi ro. Trung tâm hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa - VCCI

3353/PTM - VP

14/12/2017

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

668/BNN-QLDN

23/01/2018

Đã phản hồi
Từ ngày
Đến ngày