Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Từ ngày
Đến ngày
Nội dung kiến nghị Đơn vị kiến nghị Công văn / ngày tháng Đơn vị phản hồi Công văn / ngày tháng Tình trạng
Khó khăn trong tiếp cận vốn. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa

0874/PTM - VP

20/04/2017

Ngân Hàng nhà nước

3317/NHNN - VP

09/05/2017

Đã phản hồi
Tình hình thực hiện cải cách thủ tục hành chính của Cục thuế tỉnh Bắc Giang chưa đồng bộ, còn chồng chéo làm ảnh hưởng đến thực thi nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp. Công ty TNHH Amway Việt Nam

0874/PTM-VP

20/04/2017

UBND tỉnh Bắc Giang

1543/UBND - KT

12/05/2017

Đã phản hồi
Điều chỉnh các loại thuế phí tương ứng với biến động của giá cả thị trường và xác định Thuế tài nguyên cần dựa trên giá trị thật của tài nguyên làm cơ sở tính thuế. Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Minh Đức

0874/PTM - VP

20/04/2017

Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Yên Bái

880/UBND - TH

08/05/2017

Đã phản hồi
Đề nghị Chính phủ miễn thuế GTGT cho các thiết bị, máy móc, công nghệ, vvv phục vụ sản xuất nông nghiệp Công ty CP phát triển chăn nuôi Hòa Phát, Công ty CP gia cầm Hòa Phát

13/01/2017

Bộ Tài Chính

Chưa phản hồi
Kiến nghị về việc hoàn thuế cho các chi phí đầu vào đối với các doanh nghiệp xay xát và chế biến lương thực Các doanh nghiệp xay xát và chế biến lương thực Đồng bằng Sông Cửu Long

14/12/2016

Bộ Tài Chính; Tổng cục Thuế

Chưa phản hồi
Theo quy định tại Thông tư 16/2016/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 28/6/2016 hướng dẫn chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền internet được cấp không thông qua đấu giá, thì để hoàn thành thủ tục đăng ký lại tên miền Internet chuyển nhượng các bên tham gia chuyển nhượng phải hoàn thành việc nộp thuế chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Tuy nhiên, cho đến nay, Bộ Tài chính chưa có hướng dẫn cụ thể về thủ tục này, do đó việc triển khai trên thực tế thủ tục đăng ký lại tên miền gần như không thực hiện được. Để đảm bảo thuận lợi cho các hoạt động của doanh nghiệp, đề nghị Bộ Tài chính ban hành quy định hướng dẫn liên quan đến việc nộp thuế chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet. Công ty iNET

14/11/2016

Bộ Tài chính

Chưa phản hồi
Góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng. Công ty Honda Việt Nam (Phúc Yên - Vĩnh Phúc)

14/11/2016

Bộ Tài chính

Chưa phản hồi
Kiến nghị Nhà nước xem xét miễn hoặc giảm thuế GTGT đối với Bánh Đậu Xanh và các sản phẩm chế biến từ Đậu, Đỗ chỉ khoảng 2-3%, để thuế GTGT áp cho các mặt hàng này công bằng và hợp lý hơn. Hiệp hội Bánh Đậu Xanh tỉnh Hải Dương

14/11/2016

Bộ Tài chính

Chưa phản hồi
Đề nghị không truy thu thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với mặt hàng bia của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) và Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HABECO) do Kiểm toán Nhà nước xác định giá tính thuế TTĐB khác với các hướng dẫn của Tổng cục Thuế và Cục Thuế Tp. Hồ Chí Minh. Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam

14/10/2016

Bộ Tài Chính

Chưa phản hồi
Đề nghị Bộ Tài chính sửa đổi quy định về điều kiện khấu trừ thuế tại mục e, điểm 9, điều 2, thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính, theo đó để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với các hóa đơn trên 20 triệu đồng, các doanh nghiệp phải thanh toán qua ngân hàng và tài khoản của bên bán, bên mua đều phải đăng ký với cơ quan quản lý thuế trực tiếp. Doanh nghiệp cho rằng điều kiện hoàn thuế này là bất cập, không phù hợp với điều kiện thực tế và chuyển gánh nặng rủi ro trong quản lý thuế cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp kiến nghị sửa đổi để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp theo hướng: “Trường hợp bên mua đã đăng ký hoặc thông báo tài khoản với cơ quan thuế nhưng bên bán chưa đăng ký hoặc thông báo tài khoản với cơ quan thuế thì bên mua vẫn được khấu trừ thuế GTGT. Bên bán bị xử phạt hành vi vi phạm hành chính về thủ tục thuế theo quy định. Công ty TNHH Shaiyo AA Việt Nam

14/10/2016

Bộ Tài chính

Chưa phản hồi
Từ ngày
Đến ngày