Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Phản hổi công văn số 4939/TCHQ-GSQL ngày 26/7/2017 của Tổng cục Hải quan

Chủ nhật, 25-08-2017 | 13:13:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Phản hổi công văn số 4939/TCHQ-GSQL ngày 26/7/2017 của Tổng cục Hải quan

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Công ty TNHH Lê Quốc

Công văn: 2047/ PTM - VP, Ngày: 21/08/2017

Nội dung kiến nghị:

Công ty TNHH Lê Quốc nhận được công văn số 4939/TCHQ-GSQL ngày 26/7/2017 của Tổng cục Hải quan trả lời kiến nghị của công ty. Tuy nhiên công ty nhận thấy công văn không hợp lý, cụ thể:

  1. Đối với mở và công bố cảng biển:

Theo Quyết định số 480/QĐ-BGTVT ngày 22/02/2017 của Bộ Giao thông vận tải về việc “Công bố danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam” thì Cảng rau quả tổng hợp Hùng Vương của Công ty TNHH Lê Quốc chưa thuộc danh mục bến cảng thuộc cảng biển Việt Nam.

Nhưng trong quyết định không hề có câu nào ghi là “cầu cảng này không được phép tiếp nhận tàu thuyền nước ngoài”.

Thực tế có một số nhầm lẫn, hoặc ngộ nhận đã xảy ra: những tàu mang quốc tịch Việt Nam (treo cờ Việt Nam) vận chuyển hàng hóa từ Việt Nam đi nước ngoài, hoặc ngược lại, thì đó vẫn được gọi là chở hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh (chứ không chỉ tàu mang quốc tịch nước ngoài - treo cờ nước ngoài đến cập cảng)

  1. Về việc thực hiện thủ tục hải quan đối với phương tiện xuất nhập cảnh, hàng hóa xuất nhập khẩu:

Điều 7: Luật Hải quan 2014 quy định: “Địa bàn hoạt động của Hải quan bao gồm; “Cảng biển, cảng thủy nội địa hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh…”.

Mặc dù Cảng rau quả tổng hợp Hùng Vương của Công ty TNHH Lê Quốc chưa thuộc danh mục bến cảng thuộc cảng biển Việt Nam, nhưng vẫn là cảng thủy nội địa có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh…”.

Như vậy thì Cảng rau quả tổng hợp Hùng Vương của Công ty TNHH Lê Quốc vẫn thuộc địa bàn hoạt động của Hải quan.

  1. Đối với việc cục Hải quan TP. Hải Phòng thực hiện tiếp nhận làm thủ tục cho phương tiện xuất cảng, hàng hóa xuất nhập khẩu tại Cảng rau quả tổng hợp Hùng Vương trong giai đoạn từ tháng 5/2017 trở về trước:

Đề nghị cho biết rõ thế nào là đủ điều kiện, những điều kiện ấy là gì?

Điều 8: Hiện đại hóa quản lý Hải quan

  1. Nhà nước ưu tiên đầu tư thiết bị kỹ thuật, phương tiện hiện đại, công nghệ tiên tiến để đảm bảo hiệu quả quản lý Hải quan; khuyến khích tổ chức cá nhân tham gia phát triển công nghệ và phương tiện kỹ thuật tiên tiến…”

Như vậy cần phải hiểu là luật không bắt buộc, mà chỉ khuyến khích để mọi doanh nghiệp hướng tới hiện đại hóa trong xu hướng hội nhập chung của khu vực và thế giới.

  1. Đối với việc Chi cục Hải quan cảng Hải Phòng KVI thông báo”

“đồng thời có văn bản gửi các doanh nghiệp kinh doanh bến cảng hiện nay không đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật (trong đó có Công ty TNHH Lê Quốc)

Nếu trong thời gian qua mà Công ty TNHH Lê Quốc kinh doanh bến cảng không đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật thì các cơ quan thực thi pháp luật tại Hải Phòng và Việt Nam lại bỏ qua?


Đơn vị phản hồi: Bộ Tài Chính- Tổng cục Hải quan

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)