Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Pháp luật

Mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán

10:57 27/10/2016

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán.

Quy chế hoạt động của UBCĐ quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, một cửa quốc gia

15:04 26/10/2016

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng ban Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại vừa ký Quyết định ban hành quy chế hoạt động của Ủy ban chỉ đạo này.

Giá thử nghiệm khí thải đối với phương tiện giao thông đường bộ

14:46 26/10/2016

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định về giá thử nghiệm khí thải đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu đối với xe ô tô con từ 07 chỗ ngồi trở xuống sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới.

Phí khai thác, sử dụng dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

14:45 26/10/2016

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

Chuyển mạng giữ nguyên số di động mất tối đa 7 ngày

14:44 26/10/2016

(Chinhphu.vn) - Thời gian hoàn thành quá trình chuyển mạng tối đa 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu chuyển mạng của thuê bao đăng ký chuyển mạng đáp ứng đủ các điều kiện được quy định.

Cơ chế đặc thù cho 6 Nhà máy điện lớn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng

07:02 25/10/2016

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Theo đó, có 6 nhà máy điện lớn.

Một số chính sách hỗ trợ DN quốc phòng, an ninh

06:51 25/10/2016

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 151/2016/TT-BTC hướng dẫn cơ chế hoạt động đối với doanh nghiệp và người lao động tại doanh nghiệp quốc phòng, an ninh quy định tại Nghị định số 93/2015/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng, an ninh.

Cấp Thẻ nhà báo vào 2 đợt/năm

06:50 25/10/2016

(Chinhphu.vn) - Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn cấp, đổi, cấp lại và thu hồi Thẻ nhà báo.

Đề xuất các biện pháp quản lý và sử dụng rừng

07:33 24/10/2016

(Chinhphu.vn) - Dự thảo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì soạn thảo đề xuất nhiều biện pháp quản lý và sử dụng rừng.

Phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số

07:31 24/10/2016

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số.

Dự thảo quy định về hoạt động bao thanh toán của TCTD

09:14 21/10/2016

(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước đang dự thảo Thông tư quy định về hoạt động bao thanh toán của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan HCNN

09:13 21/10/2016

(Chinhphu.vn) - Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước.