Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Pháp luật

Nợ thuế phát sinh trước 1/7/2016 áp dụng mức tiền chậm nộp 0,03%/ngày

09:00 29/07/2016

(TBTCO) - Đối với khoản nợ tiền thuế phát sinh trước ngày 1/7/2016, nhưng sau ngày này vẫn chưa nộp thì từ ngày 1/7/2016 chuyển sang áp dụng mức tính tiền chậm nộp 0,03%/ngày.

Tiêu chuẩn thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp ngành TNMT

08:58 29/07/2016

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BTNMT-BNV quy định tiêu chuẩn, điều kiện, hình thức, nội dung thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành tài nguyên và môi trường.

Áp quy chế miễn trừ khi nhập khẩu thép dây hợp kim

10:11 28/07/2016

(TBTCO) - Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công thương) vừa có thông báo áp dụng quy chế miễn trừ khi nhập khẩu thép dây hợp kim dùng để sản xuất vật liệu que hàn (mã vụ việc:SG04).

Tiêu chí xét duyệt đối tượng được thuê, thuê mua nhà ở xã hội

10:09 28/07/2016

(Chinhphu.vn) - Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 19/2016/TT-BXD hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

Hướng dẫn cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước cho công dân Việt Nam

10:08 28/07/2016

(Chinhphu.vn) - Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 29/2016/TT-BCA hướng dẫn việc cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông ở trong nước cho công dân Việt Nam.

Trường hợp DN vốn nước ngoài không cần cấp GP kinh doanh

08:55 27/07/2016

(Chinhphu.vn) - Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (lần 8), Bộ Công Thương đã đề xuất quy định các trường hợp không phải cấp Giấy phép kinh doanh đối với các đối tượng này.

Đổi mới hoạt động nghiên cứu khoa học trong các cơ sở giáo dục

08:52 27/07/2016

(Chinhphu.vn) - Đến năm 2020, phát triển được từ 3 đến 4 cơ sở nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ có đủ cơ sở vật chất, nguồn nhân lực để giải quyết các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có tính liên ngành hoặc theo các vùng kinh tế trọng điểm. Phấn đấu đến năm 2025, phát triển được 7 cơ sở nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tại các vùng kinh tế trọng điểm.

Đưa trạm kiểm định trị giá hơn 14 tỷ vào giám sát nguồn thải Formosa

08:50 27/07/2016

(Dân Việt) Chiều nay (26.7), Bộ TNMT đưa trạm kiểm định môi trường di động hiện đại với giá hơn 14 tỷ đồng vào giám sát tất cả các nguồn thải của Formosa.

Đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật chuyển giao công nghệ

09:58 26/07/2016

(Chinhphu.vn) – Bộ Khoa học và Công nghệ đang dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chuyển giao công nghệ nhằm thúc đẩy hoạt động chuyển giao công nghệ, thu hút công nghệ cao, công nghệ tiên tiến đẩy mạnh thương mại hoá kết quả nghiên cứu và phát triển thị trường khoa học và công nghệ.

DN vận chuyển hàng không phải có vốn tối thiểu 300 tỷ đồng

09:56 26/07/2016

(Chinhphu.vn) - Nghị định 92/2016/NĐ-CP về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng vừa được Chính phủ ban hành.

Điều kiện lập cơ sở bán lẻ của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư ngoại

09:53 26/07/2016

(Chinhphu.vn) - Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (lần 8), Bộ Công Thương đã đề xuất quy định về điều kiện lập cơ sở bán lẻ của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Phát triển mạng lưới doanh nghiệp dịch vụ môi trường

14:56 25/07/2016

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án phát triển mạng lưới doanh nghiệp dịch vụ môi trường đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 nhằm tăng cường năng lực xử lý chất thải, kiểm soát và khắc phục ô nhiễm, nâng cao chất lượng môi trường.