Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Pháp luật

Lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính – NSNN 3 năm

17:09 20/10/2016

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết việc lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm.

14 cuộc điều tra, tổng điều tra thống kê quốc gia

10:33 20/10/2016

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia, theo đó có 3 cuộc tổng điều tra thống kê quốc gia và 11 cuộc điều tra thống kê.

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt biên chế công chức năm 2017

10:25 20/10/2016

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2017.

Điều kiện thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp

10:24 20/10/2016

(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Trong đó, Nghị định quy định rõ điều kiện thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp; phân hiệu của trường trung cấp, cao đẳng.

Đề xuất tăng phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử

08:32 19/10/2016

(TBTCO) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về dự thảo thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, với biểu mức phí điều chỉnh tăng từ 500.000 đồng đến 10 triệu đồng.

Xác định giá trị quyền sử dụng đất được hoàn trả khi Nhà nước thu hồi đất

08:30 19/10/2016

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, tài sản trên đất được hoàn trả khi Nhà nước thu hồi đất và việc quản lý, sử dụng số tiền hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nhưng không được bồi thường về đất.

Đề xuất thành lập Ban Quản lý và khai thác cảng cửa ngõ quốc tế phía Bắc

08:28 19/10/2016

(Chinhphu.vn) - Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Nghị định quy định về thành lập, tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý và khai thác cảng cửa ngõ quốc tế phía Bắc.

Bán nhà ở xã hội phải nộp từ 50% đến 100% tiền sử dụng đất

14:38 18/10/2016

VOV.VN - Từ 15/11/2016, nếu bán nhà ở xã hội người bán phải nộp cho ngân sách nhà nước từ 50% đến 100% tiền sử dụng đất, tùy loại nhà.

Quy định lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện nước ngoài tại VN

14:20 18/10/2016

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 143/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài, thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Đề xuất mới về lệ phí đăng ký, cấp biển ô tô, xe máy

14:18 18/10/2016

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông.

Ban hành quy chế quản lý tài chính của DATC

14:13 18/10/2016

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 134/2016/TT-BTC quy định về quy chế quản lý tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam (DATC).

Đề xuất phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

21:59 15/10/2016

(Chinhphu.vn) – Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.