Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Pháp luật

Quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam

16:15 23/07/2016

(Chinhphu.vn) - Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 14/2016/TT-BXD hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam.

Điều kiện cấp Giấy phép KD cho nhà đầu tư nước ngoài

16:04 23/07/2016

(Chinhphu.vn) – Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (lần 8), Bộ Công Thương đã đề xuất quy định về điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh cho nhà đầu tư nước ngoài.

Cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

16:02 23/07/2016

(Chinhphu.vn) - Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 21/2016/TT-BXD hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 101/2015/NĐ-CP của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

Mức phí đường bộ qua trạm Km2171+200, QL 1, tỉnh Bạc Liêu

16:01 23/07/2016

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 122/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km2171+200, QL 1, tỉnh Bạc Liêu.

Điều kiện tham gia Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng

14:03 22/07/2016

(Chinhphu.vn) – Điều kiện tham gia Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng (TTLNH) đã được Ngân hàng Nhà nước nêu rõ tại dự thảo Thông tư quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống TTLNH.

Quy định về quản trị công ty đại chúng

14:02 22/07/2016

(Chinhphu.vn) – Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định quy định về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng. Trong đó nêu rõ những quy định về quyền và nghĩa vụ của cổ đông cũng như trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi của thành viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên, Giám đốc (Tổng giám đốc) và cán bộ quản lý khác...

Không vận chuyển hóa chất có khả năng phản ứng với nhau trên 1 phương tiện

14:00 22/07/2016

(Chinhphu.vn) - Nghị định số 91/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định không được vận chuyển các hóa chất, chế phẩm có khả năng phản ứng với nhau trên cùng một phương tiện.

Hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng

13:58 22/07/2016

(Chinhphu.vn) - Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 15/2016/TT-BXD hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng.

Tiêu chuẩn tối thiểu của nhà ở xã hội

09:49 22/07/2016

(Chinhphu.vn) - Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 20/2016/TT-BXD hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Tạm thời chưa thực hiện mua sắm tập trung đối với xe ô tô

09:47 22/07/2016

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành văn bản số 9897/BTC-QLCS hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương mua sắm tập trung cấp quốc gia đối với xe ô tô.

Miễn thị thực cho thành viên tổ bay hãng hàng không nước ngoài

09:46 22/07/2016

(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về việc miễn thị thực cho thành viên tổ bay của các hãng hàng không nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

Điều kiện sử dụng con dấu

09:37 22/07/2016

(Chinhphu.vn) - Bảo đảm công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục về con dấu.