Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Pháp luật

Nguyên tắc giải quyết bồi thường của Nhà nước

08:48 14/07/2016

(Chinhphu.vn) – Tại dự thảo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Bộ Tư pháp đã đề xuất nguyên tắc giải quyết bồi thường của Nhà nước.

Điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán

09:17 13/07/2016

(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 86/2016/NĐ-CP, trong đó quy định rõ điều kiện đầu tư, kinh doanh của công ty chứng khoán.

Quy định cấp mới giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông

09:16 13/07/2016

(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 81/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 25/2011/NĐ-CP ngày 6/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật viễn thông, trong đó bổ sung quy định cấp mới giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông.

Hướng dẫn lựa chọn nhà thầu của Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá

09:05 12/07/2016

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có công văn số 9229/BTC-HCSN phổ biến về phân cấp thẩm quyền phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá (Quỹ PCTHTL).

Sửa đổi, bổ sung quy định về thanh toán không dùng tiền mặt

22:51 09/07/2016

(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 80/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt.

Đề xuất giảm phí đường bộ trạm thu phí QL1, tỉnh Bình Định

08:56 08/07/2016

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư số 213/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1148+1300 quốc lộ 1, tỉnh Bình Định. Trong đó, Bộ đề xuất giảm phí đối với một số loại xe qua trạm này.

Mức xử phạt vi phạm về điều kiện kinh doanh khí thiên nhiên hóa lỏng

08:53 08/07/2016

(Chinhphu.vn) – Tại dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí, Bộ Công Thương đã đề xuất xử phạt vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) với mức từ 20 – 200 triệu đồng.

Hướng dẫn ưu đãi đầu tư

08:52 08/07/2016

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 83/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định tại Luật đầu tư số 67/2014/QH13 và Nghị định 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư.

Sửa đổi quy định đối với cổ đông sáng lập của TCTD phi ngân hàng

08:50 08/07/2016

(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 15/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2015/TT-NHNN quy định việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

Bộ Tài chính hướng dẫn mua sắm cho hoạt động thường xuyên

14:09 07/07/2016

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có công văn (số 9176/BTC-HCSN) phổ biến nội dung thực hiện đấu thầu mua sắm đảm bảo duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, theo Thông tư 58/2016/TT-BTC (TT58).

Điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế

09:27 07/07/2016

(Chinhphu.vn) – Chính phủ vừa ban hành Nghị định 68/2016/NĐ-CP trong đó quy định cụ thể về điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế; các trường hợp tạm dừng hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế.

Quản lý ngoại hối đối với việc cho vay, thu hồi nợ nước ngoài

09:44 06/07/2016

(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 13/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 45/2011/TT-NHNN quy định về quản lý ngoại hối đối với việc cho vay, thu hồi nợ nước ngoài của tổ chức tín dụng.