Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Pháp luật

Sửa đổi quy định quản lý, thanh toán vốn đầu tư để thúc đẩy giải ngân

09:28 18/07/2016

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 108/2016/TT- BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT- BTC (TT08) quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư.

Điều kiện để kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng

09:26 18/07/2016

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định số 84/2016/NĐ-CP về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng.

Điều kiện để đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản

09:24 18/07/2016

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định số 79/2016/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản.

Điều kiện kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh

15:10 16/07/2016

(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 77/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Điều kiện đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của tổ chức kinh doanh chứng khoán

14:08 15/07/2016

(Chinhphu.vn) - Nghị định số 86/2016/NĐ-CP của Chính phủ vừa ban hành quy định rõ điều kiện đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Những quy định về môi giới bảo hiểm

14:08 15/07/2016

(Chinhphu.vn) - Điều kiện thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm; các hoạt động môi giới bảo hiểm... được quy định rõ tại Nghị định số 73/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Đề xuất 2 phương án về người trợ giúp pháp lý

08:50 14/07/2016

(Chinhphu.vn) - Tại dự thảo Luật Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp đã đề xuất quy định về người thực hiện trợ giúp pháp lý (TGPL) nhằm xây dựng đội ngũ người thực hiện TGPL theo hướng chuyên nghiệp hóa để nâng cao chất lượng dịch vụ TGPL. Trong đó, Bộ đề xuất 2 phương án quy định về người thực hiện TGPL.

Nguyên tắc giải quyết bồi thường của Nhà nước

08:48 14/07/2016

(Chinhphu.vn) – Tại dự thảo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Bộ Tư pháp đã đề xuất nguyên tắc giải quyết bồi thường của Nhà nước.

Điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán

09:17 13/07/2016

(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 86/2016/NĐ-CP, trong đó quy định rõ điều kiện đầu tư, kinh doanh của công ty chứng khoán.

Quy định cấp mới giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông

09:16 13/07/2016

(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 81/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 25/2011/NĐ-CP ngày 6/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật viễn thông, trong đó bổ sung quy định cấp mới giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông.

Hướng dẫn lựa chọn nhà thầu của Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá

09:05 12/07/2016

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có công văn số 9229/BTC-HCSN phổ biến về phân cấp thẩm quyền phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá (Quỹ PCTHTL).

Sửa đổi, bổ sung quy định về thanh toán không dùng tiền mặt

22:51 09/07/2016

(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 80/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt.